M

مت هرترتوس (یکی از مردان بری)

یکی از مردان بری، ظاهرا از آشنایان بارلیمن باتربر. او در جنگی که در زمان جنگ حلقه بوجود آمد درگیر شد و در میان پنج نفر(سه انسان و دو هابیت) تلفات آن بود که باتربر بعدها به گندالف گزارش داد.

سنگ اصلی (پلانتیر برج آوالونه)

مهمترین پلانتیر، چه در آمان و چه در سرزمین میانه، که در برج آوالونه در جزیره تنها، تول اره سئا، نگه داری می‌شود. گفته شده پلانتیری که در الوستیریون در تپه برج قرار دارد می‌تواند با سنگ اصلی در تول اره سئا ارتباط برقرار کند.

سنگ آوالونه به نام “سنگ اصلی” شناخته میشود، اما این نام به سنگ اسگیلیات نیز داده شده است، اما قدرت آن کمتر از سنگ آوالونه است و فقط قدرت بر سنگهای سرزمین میانه دارد.

اربابان ارواح (فئانتوری، ماندوس و لورین)

فئانتوری، لقبی برای ماندوس و برادرش لورین. که هر دو با فئار، ارواح، فرزندان ایلوواتار سر و کار داشتند.

در زندگی، لورین در رویاها با ارواح(فئار) صحبت میکرد، و احتمالا آنها را در زمان خواب به والینور می آورد. در مرگ، ماندوس فئار را به تالارهای انتظار فرا میخواند، تا در آنجا به انتظار سرنوشت نهایی خود بمانند. در مورد الفها، آنها معمولا پس از مدتی که در تالارها ماندند به نوعی احیا میشوند (بویژه بصورت تجسم دوباره فئا). در برخی موارد، روح(فئا) اجازه بازگشت ندارد و باید تا پایان آردا در تالارهای ماندوس بماند. معروفترین این ارواح(فئار) که دوباره تجسم نخواهند یافت، فئانور است. سرنوشت ارواح انسانها بصورت رازی پنهان است، وحتی والار آنرا به درستی نمیدانند. آنها از تالارهای ماندوس خارج و جهان را ترک میکنند اما مقصد نهایی آنها مشخص نیست؛ به غیر از ارو، تنها مانوه و ماندوس چیزهایی از سرنوشت نهایی آنها میدانند.

مقتدر (لقب مارمادوک برندی باک)

لقبی برای مارمادوک برندی باک ارباب باکلند که حدود ۱۰۰ سال قبل از جنگ حلقه می‌زیست. اطلاعات کمی از زندگی او داریم اما لقب “مقتدر” نشان میدهد که اربابی با اقتدار و محترم بوده است. او با آدالدریدا بولجر ازدواج کرد و نوادگان بسیاری داشت که از جمله آنان میتوان به نوه ی نوه اش، مریادوک برندی-باک اشاره کرد که یکی از یاران حلقه بود.