آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - کوه‌های میت‌ریم (مهمیزی شمالی از ارد وترین)

کوه‌های میت‌ریم (مهمیزی شمالی از ارد وترین)

سرزمین شمالی وسیع هیت‌لوم از شرق و جنوب توسط یک رشته کوه منحنی طولانی به نام ارد وترین محافظت می‌شد. در نزدیکی آمون دارتیر، یکی از برجسته‌ترین قله‌های بخش جنوبی رشته کوه، مهمیزی از کوه‌ها از خط اصلی ارد وترین جدا شده و به دشت‌های هیت‌لوم می‌رسید و تا پنجاه مایل یا بیشتر در آن دشت‌ها گستره داشت. دامنۀ کوتاه‌تر به نام کوه‌های میت‌ریم شناخته می‌شد و قسمت جنوبی هیت‌لوم را به دو منطقه کوچک‌تر تقسیم می‌کرد. در شرق، میت‌ریم بود با دریاچه بزرگش، که نام کوه‌ها به نام آن بود، در حالی که در غرب، سرزمین دور-لومین قرار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...