شهرها، ابنیه

ارگ ستارگان (پایتخت باستانى گوندور)

شهر اوسگیلیات، در نخستین روزهای گوندور بر روی رودخانۀ آندوین ساخته شد. نامش برگرفته از گنبد ستارگان مشهورى است که به آن تعلق دارد. قسمت زیرین آن، سنگ بزرگ اوسگیلیات، پر قدرت‌‌‌ترین پلانتیرى سرزمین میانه را دربر داشت. همچنین شهرتش به خاطر داشتن پل سنگی بزرگی است که عرض آندوین را طی کرده و دو نیمۀ شهر را به هم ...

ادامه مطلب »

کریک هالو (روستایی در باک لند شمالی)

روستایی در قسمت شمالی باک لند. این روستا در دو و نیم مایلی شمال شرقی باکلبری و همچنین مشابه این فاصله را با جنوب روستای نیوبوری دارد. قابل توجه است که این روستا به پرچین بزرگ نزدیک است که باک لندی ها برای محافظت از خود در مقابل درختان عجیب و غریب جنگل قدیمی ساخته بودند. کریک هالو نزدیک به ...

ادامه مطلب »

آنگباند (جهنم آهن)

«گرگ‌ها زوزه می‌کشند، کلاغ‌ها فرار می‌کنند یخ ها در دهانه دریا خرد میشوند و اسیران غمگین در آنگباند ماتم گرفته‌اند» ترانه لیتیان ابیات ۲۲۰۰-۲۲۰۲ جلد سوم تاریخ سرزمین میانه-ترانه های بلریاند آنگباند یک دژ بزرگ و مستحکم بود که در اصل توسط ملکور در آغاز روزهای دنیا بعنوان یک دژ جانبی و دور از قلعه شمالی اوتومنو ساخته شد. اوتومنو ...

ادامه مطلب »

آرگونات (ستون های پادشاهان)

دو مجسمه بزرگ به شکل ایسیلدور و آناریون حجاری شدند و گذرگاه رودخانه بزرگ آندوین را محافظت میکردند. آنها مرز شمالی قلمرو کهن گوندور را مشخص میکردند. ما دقیقا نمیدانیم آرگونات چه زمانی ساخته شد. اما مدارک در دست نشان میدهد در قرن سیزدهم دوران سوم این مجسمه ها ساخته شده اند. احتمالا در زمان سلطنت نارامکیل اول، اما ممکن ...

ادامه مطلب »