آخرین مقالات فرهنگنامه

شهرها، ابنیه

باکلباری (روستایی بر کرانه رود برندی‌واین)

روستای عمده باک‌لند که در سایه‌سار تپه باک (باک هیل) و در کرانه رود برندی‌واین قرار داشت و اقامتگاه بزرگ باک‌لند بود.

ادامه مطلب »

بری (شهری قدیمی در اریادور)

شهر مهاجرنشین ناحیه اریادور که با همکاری مشترک هابیت‌ها و انسان‌ها ساخته شد. سال‌ها قبل از ساخته شدن شایر دو فالوهاید به نام‌های مارکو و بلانکو آنجا (شایر) را بنا نمودند. یادداشت‌ها: قاطعانه می‌توان گفت که مفهوم واژۀ برو (bru) تنها به خود تپه اشاره ندارد بلکه به سایر ویژگی‌های آن توجه دارد مانند (فرازتپه، پرتگاه ویا دامنۀ آن) این ...

ادامه مطلب »

برندی هال (محل زندگی خاندان برندی‌باک)

برندی هال (تالار برندی) منزل اجدادی خانواده برندی‌باک که مجموعه‌ای از حفره‌های عمیق در باک هیل (تپه باک) بود، و در نواحی مرکزی باک‌لند واقع بر کرانه‌های رود برندی‌واین قرار داشت.

ادامه مطلب »