خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - شهرها، ابنیه (برگه 2)

شهرها، ابنیه

آرچت (روستایی جنگلی در سرزمین بری)

زمان: نامعین است، اما ظاهرا قبل از سال ۱۳۰۰ دوران سوم، تاسیس شده باشد.

موقعیت: در لبه ی چت وود، تا شرق بری

نژاد: انسان ها و هابیت ها

فرهنگ: مردم سرزمین بری

معنی: در زبان انگلیسی قدیم، ar-cæt به معنای لبه ی جنگل است.

جایگاهی دور دست در سرزمین بری، روستایی است، در میان درختان در کناره ی جنگل چت وود که کمی در شرق بری قرار دارد. زمانی که آراگورن و هابیت ها، بری را به مقصد ریوندل ترک کردند، شروع به حرکت به سمت آرچت کردند تا دور از چشمان مردم بری به حرکت خود ادامه دهند و آنها را به اشتباه بیاندازند، همچنین آنها قبل از اینکه به روستا برسند به داخل چت وود پیچیده بودند.

بعدها در نبرد حلقه، جنگل اطراف آرچت، مسکنی برای یاغیان و راهزنان شده بود. در زمستان بود که این مردان سعی کردند تا به بری حمله کنند، اما از بری دفاع شد. همدستان آنان بین اهالی بری، هری گوتلیف و بیل فرنی، به همراه آنها فرار کردند و ظاهرا به اردوی آنان نزدیک آرچت پیوستند.

آنگرنوست (دژی حلقه مانند که آیزنگارد نیز خوانده می شد)

زمان: در سال ۳۳۲۰ دوران دوم یا کمی پس از آن ساخته شد. توسط مردان دونلند بین سالهای ۲۷۵۹ تا ۳۰۱۹ در دوران سوم نگهداری می شد و نهایتا به وجه تاثیرگذاری، توسط انت ها در سوم مارس سال ۳۰۱۹ دوران سوم نابود شد.

موقعیت: دره ی نان کورونیر، در جنوب کوهپایه های کوهستان مه آلود.

خاستگاه: توسط الندیل و پسرانش ساخته شد.

نژاد: انسان[۱]

معنی: دژ آهنین

اسامی دیگر: آیزنگارد

نامی که توسط الف ها برای آیزنگارد بکار می رفت، همان دژ سارومان که در بالای رودخانه ی آیزن قرار داشت.
یادداشت:

  1. حداقل،برای بیشترِ تاریخش، توسط انسان ها ساخته و نگهداری شد. اگرچه سارومان، انسان نبود – او یک ساحر بود و بنابراین نژادش آینور خواهد بود.

آنومیناس (جایگاهی باستانی برای شاهان آرنور)

تاریخ: تاسیس در سال ۳۲۲۰ دوران دوم یا زمان کوتاهی پس از این تاریخ. تمام زمان های دیگر برای تاسیس این شهر حدسی می باشند: شهر در زمانی در دوران سوم رها شد[۱]. تاسیس دوباره شهر توسط آراگورن بعد از نبرد حلقه اتفاق افتاد.

موقعیت: سواحل جنوبی نن اوئیال در جنوب آرنور

خاستگاه: تاسیس توسط الندیل بعد از فرارش از سقوط نومه نور

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

معنی : برج غربی[۲]

شهر پادشاهان آرنور، کنار سواحل دریاچه ی نن اوئیال. این شهر  در کرانه های دریاچه ی شمالی نن اوئیال نزدیک سرشاخه های رود باراندوین، توسط الندیل بنیان نهاده شد. این شهر در طول قرن ها، پایتخت شاهان آرنور و همچنین خانه ی یکی از سه پلان تیر پادشاهی شمال بوده است.

شواهد موجود حاکی از این است که این شهر به مدت هزار سال پابرجا بود. در سالهای ابتدایی آرنور، یکی از افتخارات سرزمین میانه باید بوده باشد. خیلی زود پس از تاسیس این شهر، دونه داین شمال رفته رفته کاهش یافت. به نظر می رسد که جمعیت آنومیناس در طول تاریخش تقلیل یافته باشد، تا زمانی که سرانجام بطور کامل رها شد. در آن زمان پادشاهان به شهر فورنوست در شرق نقل مکان کردند.

به نظر می رسد که مردم آنومیناس برای ارتباط با دنیای بیرونی به رودخانه ی باراندوین وابستگی زیادی داشتند. با اینکه تپه های اوندیم از سمت غرب و جنوب محاصره شده است، مردم شهر می توانستند از طریق قایق با گذشتن از رود[۳] به دیگر شهرهای دونه داین دسترسی داشته باشند.

پس از ترک شهر، آنومیناس به سمت تباهی رفت، اما دو شئ یه یادگار از زمان شکوهش باقی ماند: پلان تیر آن و چوگان آنومیناس. پلان تیر حتی پس از گذشت یک هزاره از سقوط شهرش نیز، در سرزمین میانه باقی ماند، اما در نهایت به همراه آرودویی در دریاهای منجمد شمالی غرق شد.

چوگان نقره ای آنومیناس سمبلی برای پادشاهانِ پادشاهی شمال بود. یک شی بسیار باستانی، که ابتدائا عصای احراز مقام، برای اربابان نومه نوری در آندوین بوده است. به همراه پادشاهان به فورنوست نقل مکان کرد و سرانجام توسط الروند در ریوندل نگهداری می شد و آن چوگان نام باستانی خانه ی آنومیناس را برای خودش حفظ کرد.

در زمان تاجگذاری آراگورن در اواخر دوران سوم، آنومیناس به مدت دوهزار سال به ویرانه تبدیل شده بود. آراگورن شهر را دوباره تاسیس کرد و آن شهر را به عنوان جایگاه شاهان قرار داد و خود نیز برای مدتی در آنجا اقامت داشت.

یادداشت:

  1. در شورای الروند، الروند قسمتی از تاریخ آنومیناس را بازگو می کند:« … بعد از جنگ و کشتار دشت های گلادن، مردان غرب پراکنده شدند و شهرشان، آنومیناس در کرانه ی دریاچه ی اوندیم به نابودی کشیده شد؛ و وارثان والاندیل برای سکونت به فورنوست نقل مکان کردند. …» (کتاب ارباب حلقه ها، شورای الروند). این مطلب حاکی از ترک زودهنگام آن شهر است، شاید حتی بوسیله وارث والاندیل، الداکار. اولین زمان ممکن، سال ۲۴۹ دوران سوم است یعنی زمان جلوس الداکار بر تخت سلطنت، اما عبارت «وارثان والاندیل» حاکی از این است که آنومیناس زمانی پس از این اتفاق، رها شده باشد.
    منطقی به نظر می رسد که آنومیناس چند قرن بعد از، از هم پاشیده شدن آرنور در سال ۸۶۱ دوران سوم، رها شده باشد و این مطلب توسط یادداشتی در جلد دوازدهم کتاب تاریخ سرزمین میانه تایید می شود: «پس از ائارندور، پادشاهی شمال آرنور از هم پاشیده شد … آنومیناس با توجه به کوچ مردمش حالا دیگر رها شده بود.» (کتاب مردم سرزمین میانه، وارثان الندیل).
  2. برج غربی معنی تحت الفظی به انگلیسی است، اما نه کاملا درست. کلمه ی الفی annûn  نه تنها به معنی غرب می باشد بلکه در امتداد غروب آفتاب نیز معنی می دهد. بنابراین آنومیناس را می توان اینگونه ترجمه کرد: «برج غروب آفتاب». این ترجمه کاملا متناسب است زیرا شهر در منطقه ای به نام اوندیم (که به معنای گرگ و میش عصرگاهی است) قراردارد.
  3. در ارتفاعات آرنور، جایگاه دونه داین در سرتاسر اریادور وجود دارد. بر طبق کتاب سیلماریلیون آنها «… در مکان های زیادی در منطقه ی اریادور در مسیر لون و باراندوین سکنی گزیدند…» (حدیث حلقه های قدرت و دوران سوم). به نظر می رسد که هیچ کدام از این جایگاه ها تا انتهای دوران سوم بر جای نمانده باشند.

آلدبورگ (موطن تاریخی ائورل جوان)

یکی از قدیمی ترین ماندگاه های روهان. آلدبورگ بر فراز تپه ای سرسبز، در منطقه ای به نام فولد و در چند مایلی جنوب شرقی ادوراس واقع بود. در زمان ائورل، آلدبورگ اصلی ترین شهر روهان بود اما زمانی که پادشاه برگو تالار طلایی مدوسلد را بنا کرد؛ تخت سلطنت از آلدبورگ به ادوراس منتقل شد.

با این وجود آلدبورگ اهمیت خود را حفظ کرد. با توجه به انتقال دربار به ادوراس، ائوفور جوانترین پسر برگو به عنوان حاکم آلدبورگ منصوب شد. گفته شده است نسل ائوفور تا دوران چهارم ادامه پیدا کرد و او سلف مستقیم ائوموند و پسرش ائومر و پادشاهان نسل سوم بود.

اگر چه آلدبورگ کاملا در مناطق داخلی سرزمین های سلطنتی قرار داشت؛ اما به عنوان اصلی ترین شهر در شرق و ادوراس و از این رو نمحل اصلی پادگان روهان شرقی محسوب می شد. به نظر می رسد حاکم شهر معمولا عنوان مارشال و فرماندهی سواران روهان شرقی را بر عهده داشته است. این که عنوان مارشالی برای حاکم آلدبورگ یک سنت در تاریخ روهان باشد به اثبات نرسیده است؛ اما قطعا هم ائوموند و هم ائومر این عنوان را در اختیار داشتند. بعد از جنگ حلقه، ائومر به پادشاهی روهان رسید و الف هلم به عنوان مارشال جدید روهان شرقی منصوب شد. با این عنوان ،قطعی  به نظر می رسد که او به جای ائومر به حکومت آلدبورگ رسیده باشد.

آلکوآلونده (بندرگاه قوها)

بندرگاه تلری در سواحل شرقی آمان. اینجا مکانی بود که درست پیش از شروع دوره‌ی اول، واقعه‌ی خویشاوند کشی (اولین کشتار الف توسط الف) رخ داد.