خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - شهرها، ابنیه (برگه 3)

شهرها، ابنیه

آلمایدا (بندرگاهی در شمال غربی نومنور)

شهری ساحلی در کنار خلیج آندونیه در منطقه‌ی شمال غربی نومه نور که به آندوستار مشهور است. این گونه به نظر می‌رسد که این شهر در امتداد خلیج و کمی آنطرف تر از شهر آندونیه در سمت غرب ساخته شده است. ولی چیز زیادی از آلمایدا نمی‌توان گفت. تنها نام شهر شناخته شده است که آن هم از نقشه‌ی ساده ای که از نومه نور موجود بوده به دست آمده و در جای دیگری از آن نامی برده نشده است.

بلندی های گورپشته (تپه های ارواح منطقه تایرن گورتاد)

تپه‌هایی در شرق منطقه شایر که محل نگهداری دفینه های انسانی بود. در عهد سلطنت آنگمار موجودات شریر در میان این تپه‌ها سکنی گزیدند و برخی از آنها تا زمان جنگ حلقه‌ها در آنجا حضور داشتند.

بار-ان-دانود (خانه خونبها)

این خانه مخفیگاه یکی از دورفهای خُرد تپۀ برهنه سربه نام میم دورف بود که آنرا به تورین و دارو دسته آشوبگرش تسلیم کرد تا زندگیش را نجات دهد.

عمارت خزد (خانه ی آبا اجدادی دورف های ریش دراز)

ترجمه ای ناتمام از خزد-دوم. نامی که دورف ها به خانه ی وسیع شان در زیر کوه های مه آلود می دادند. این خانه توسط دورین بی مرگ در روز های نخستین پیدا شد، و جایگاه تاج و تخت جانیشنان او، ریش دراز ها، در دوران دوران دوم و سوم شد. در سال ۱۹۸۰ دوران سوم، دورف های معدنچی بالرگ خفته در زیر کوه را بیدار کردند و توسط او از عمارت شان به بیرون رانده شدند. و خزد-دوم بعد از آن زمان به موریا معروف شد. به معنی حفره ی سیاه. بعد از گذشت بیش از هزار سال، بالین عجولانه تصمیم گرفت که با جمعیتی از دورف ها به خزد-دوم مهاجرت کند و منجر به نابودی خودشان شد. زمانی دورف ها واقعا بر خزد-دوم مسلط شدند که مدتی از جنگ حلقه گذشته بود.

نام “عمارت خزد” نشان می دهد که کلمه ی دورفی “دوم” به معنی “عمارت” است. (زیرا ما می دانیم که خزد، نامی است که دورف ها به نژاد خودشان می دهند. که در اصل نامی بود که آئوله، سازنده ی آنها برای اولین بار به آنها داد). پس می توانی خزد-دوم را به طور کامل ترجمه کنیم : عمارت دورف ها.

کارنینگول (نام ریوندل در زبان مشترک)

نامی که معمولا تالکین آن را از زبان مشترک به انگلیسی بر می گردانده : ریوندل . که معادل صورت انگلیسی آن است . و در زبان الفی ایملادریس نامیده می شود ؛ شکاف عمیق ، دره ای با دامنه های پله مانند .