خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - شهرها، ابنیه (برگه 20)

شهرها، ابنیه

برج اورتانک (مقر سارومان)

اورتانک نام برجی بود که گوندوریهای باستان برای نگهبانی از شکاف کاله ناردون واقع در میان کوهستان مه آلود و کوهستان سپید ساخته بودند. بعدها این برج توسط برن کارگزار گوندور به سارومان، که در آن زمان متحد گوندور بود واگذار شد. شرارت های بعدی سارومان موجب شد که برج اورتانک در زمان نبرد حلقه نقش مهمی در تاریخ سرزمین میانه ایفا نماید.

برج اکتلیون (برجی سپید در بلندترین نقطه میناس تی ریت گندور)

از دوران باستان، برجی سپید بر بلندترین نقطه میناس تی ریت بنا شده بود، اما حدود سه قرن پیش از نبرد حلقه، این برج توسط کارگزار گوندور، اکتلیون اول بازسازی شد و به همین دلیل به نام او نامگذاری شده بود. این برج برای ایجاد تعادل در بنای میناس تی ریت ساخته شده بود و حداقل در اواخر دوران سوم پلانتیر میناس تی ریت که سنگ آنور نامیده می شد در آن قرار داشت.

برج کریت آنگول (برجی نگهبانی مرزهای غربی موردور)

برج کریت آنگول برجی بود که گوندوریها برای نگهبانی از گذرگاهی بر بالای افل دوات ساخته بودند، اما توسط نیروهای سارون تسخیر شد و در اواخر دوران سوم اورکها در آن اقامت داشتند.

برج آوالونه (برجی در لنگرگاه الفها در اره سئا)

برج لنگرگاه آوالونه در تول اره سئا، اولین منظره ای بود که اگر کسی به سوی سرزمین نامیرایان سفر میکرد، از این سرزمین می دید.