خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وودهال (دهکده‌ی شایر شرقی)

وودهال (دهکده‌ی شایر شرقی)

دهی در فاردینگ شرقی شایر. فرودو، سام و پی‌پین در همین محل بود که گیلدور اینگلوریون و مردمش را در بیشه‌ی بالای وودهال دیدند و هر سه در آخرین مراحل سفرشان به سوی معبر باکلبری از نزدیکی دهکده گذشتند.

درباره اله سار