آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باکلباری (روستایی بر کرانه رود برندی‌واین)

باکلباری (روستایی بر کرانه رود برندی‌واین)

روستای عمده باک‌لند که در سایه‌سار تپه باک (باک هیل) و در کرانه رود برندی‌واین قرار داشت و اقامتگاه بزرگ باک‌لند بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...