آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باکلباری (روستایی بر کرانه رود برندی‌واین)

باکلباری (روستایی بر کرانه رود برندی‌واین)

روستای عمده باک‌لند که در سایه‌سار تپه باک (باک هیل) و در کرانه رود برندی‌واین قرار داشت و اقامتگاه بزرگ باک‌لند بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...