آخرین مقالات فرهنگنامه

W

وولف (مهاجم روهان)

نجیب‌زاده‌ی جوانی که در سرزمین‌های مرزی غرب روهان زندگی می‌کرد. پدرش، فره‌کا، کوشید میان او و دختر شاه هلم پیوند ازدواج برقرار کند. وقتی نقشه‌ی او عملی نشد و به قتل رسید وولف خود را دشمن شاه خواند. وولف به مرزهای دون‌لند گریخت و از قرار معلوم او را به گرمی پذیرفتند. می‌گفتند که در خانواده‌ی فره‌کا خون دول لندی ...

ادامه مطلب »

ستم‌دیده (معنای نام مستعار تورین، نیتان)

پس از مرگ تصادفی سائروس، تورین از دوریات، سرزمینی که در آن رشد کرده بود گریخت و مدتی در میان گروهی یاغی، بیرون از مرزهای دوریات زندگی کرد. طعنه‌ی سائروس به تورین موجبات مرگ وی را فراهم آورده بود و بنابراین تورین در میان یاغیان نام جدیدی برگزید: نیتان، یعنی ستم‌دیده

ادامه مطلب »

دنیای اشباح (طرف دیگر)

وجه اسرارآمیز دیگری از واقعیت که حلقه، دارنده‌ی خود را بدان می‌کشید. موجودات خاصی مانند اشباح حلقه در مرز میان دو دنیا، یعنی دنیای ما و دنیای اشباح حیاتی دوگانه داشتند. اشباح، در دنیای ما نیمه‌شکلی داشتند ولی در دنیای خود، شکل محکم‌تری می‌گرفتند. اشباح قدرت آن را نیز داشتند که دیگران را به واقعیت دنیای خود بکشند و کوشیدند ...

ادامه مطلب »

اشباح (موجودات روح‌مانند دنیای اشباح)

موجودات روح‌مانندی که متعلق به دنیای پنهانی اشباح بودند تا دنیای ما. مشهورترین این‌ها، اشباح حلقه بودند. انسان‌هایی که نه حلقه‌ی سائورون به دام انداخته بودشان و قربانی حلقه بودند و به اشباح تبدیل شدند.

ادامه مطلب »

ووزه‌ها (نام انسانی برای دروئداین)

نامی که روهیریم به مردمی مرموز و خجالتی داده بودند که در زبان الفی تحت نام دروئداین شناخته می‌شدند. گرچه تعداد آن‌ها هیچ وقت بسیار نبود در پایان دوران سوم، شمارشان به معدودی در بخش‌های جنوبی سرزمین میانه به ویژه در درووایت یائور و جنگل دروئداین در روهان، جایی که روهیریم‌ها با آن‌ها تماس برقرار کردند نقصان یافت. در واقع، ...

ادامه مطلب »