آخرین مقالات فرهنگنامه

مفاهیم

دنیای خمیده (دنیا پس از ساخته شدن راه مستقیم)

این نام جهت تشریح شرایط حاکم بر دنیا پس از تخریب نومه‌نور و ازبین رفتن والینور در اواخر دوران دوم بکار برده می‌شد. پس از آن واقعه، جاده‌ها فقط به صورت خمیده (یا مدور) ساخته شد. فقط الف‌ها بودند که برای رسیدن به سرزمین نامیرایان، جاده‌های مستقیم را دنبال نمودند.   پیش از دنیای خمیده: بنابر تاریخ الف‌ها، در دوران ...

ادامه مطلب »

سوار (تعقیب‌گر الف‌های نخستین)

موجودی سایه وار در افسانه های الف ها که ملکور برای آزار اولین الف های کوئی وینن فرستاده بود. موجودی سیاه سوار بر اسبی مهیب که گفته می شد الف های سرگردان را می رباید و احتمال این که اولین اورک ها از همین الف های دزدیده شده بودند وجود دارد. اما نیت مورگوت برای استفاده از موحودی سوار بر ...

ادامه مطلب »

حاملان حلقه (کسانی که حلقه یگانه را در دست داشته‌اند)

عنوانی که برای سه هابیتی که حلقه ی یگانه را به دست و هم در امر نابودسازی آن مشارکت داشتند (بیلبو بگینز، فرودو بگینز و سم وایز گمگی) به کار برده می شد. به خاطر همین عنوان، به آن ها حق سفر کردن از راه مستقیم به سرزمین قدسی عرضه شد. درحالی که تنها به سه تن از هابیت ها ...

ادامه مطلب »

ارباب حلقه (دارنده حلقه حکمران)

عنوانی که برای هر نگه دارنده و استفاده کننده از قدرت حلقه ی یگانه ی سائورون به کار می رفت. این عنوان معمولا به طور ذاتا به خود سائورون که در بخش های انتهایی دوران دوم حلقه را در دست داشت اطلاق می شد، همچنین این عنوان برای هرکسی که حلقه را برای استفاده ی خود می خواست می توانست ...

ادامه مطلب »