آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - سوار (تعقیب‌گر الف‌های نخستین)

سوار (تعقیب‌گر الف‌های نخستین)

موجودی سایه وار در افسانه های الف ها که ملکور برای آزار اولین الف های کوئی وینن فرستاده بود. موجودی سیاه سوار بر اسبی مهیب که گفته می شد الف های سرگردان را می رباید و احتمال این که اولین اورک ها از همین الف های دزدیده شده بودند وجود دارد. اما نیت مورگوت برای استفاده از موحودی سوار بر اسب به آنجا برمی گشت که خواهان ترساندن الف ها از اورومه ی والا بود. گرچه در پایان بسیاری از الف ها بر ترس خود غلبه کردند و همراه با اورومه رهسپار غرب شدند. از سوار تاریک پس از آمدن اورومه یادی نشده است اما احتمال دارد پس از آن باز هم به دزدیدن آواری می پرداخته.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرورهای بازی The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth به‌زودی خاموش می‌شود

سرورهای بازی The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth خاموش می‌شود

در حالی که کمتر از یک سال از زمان عرضه بازی ارباب حلقه‌ها: قهرمانان سرزمین ...