خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ستم‌دیده (معنای نام مستعار تورین، نیتان)

ستم‌دیده (معنای نام مستعار تورین، نیتان)

پس از مرگ تصادفی سائروس، تورین از دوریات، سرزمینی که در آن رشد کرده بود گریخت و مدتی در میان گروهی یاغی، بیرون از مرزهای دوریات زندگی کرد. طعنه‌ی سائروس به تورین موجبات مرگ وی را فراهم آورده بود و بنابراین تورین در میان یاغیان نام جدیدی برگزید: نیتان، یعنی ستم‌دیده

درباره اله سار