خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویلی‌باتم (دهکده‌ای در مسیر ریزابه‌ی تیستل)

ویلی‌باتم (دهکده‌ای در مسیر ریزابه‌ی تیستل)

دهکده‌ای کوچک نزدیک وودی اند در فاردینگ شرقی شایر، در کرانه‌ی نهری به نام تیستل درست بالای جایی که نهر به رود شایربورن می‌ریخت.

درباره اله سار