خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - شهرها، ابنیه (برگه 10)

شهرها، ابنیه

برج سفید (برج میناس تیریت)

نامی که در گوندور بر میناس تیریت، به ویژه بر برج درخشان اکتلیون در اوج خود گذاشته بودند. نامی که با برج سیاه سائورون در باراد-دور در تقابل بود.

منزل سفید ارندیس (مخفیگاه ارندیس و آنکالیمه)

منزلی در منطقه‌ی امریه در میتالمارِ نومه‌نور. تار-منل‌دور، منزل را به عنوان هدیه برای ارندیس بنا کرد تا نامزدی او با پسرش، آلداریون را اعلام کند. آلداریون سال‌های بسیار دور از نومه‌نور در کشتی‌هایش بود و منزل سفید، محفل امنی برای همسرش، ارندیس و دخترشان، ملکه‌ی آینده تار-آنکالیمه شد.

دروازه‌ی غربی موریا (درهای دورین)

ورودی غربی خزد-دوم قدیمی که دورف‌ها هنگام تجارت با الف‌های اره‌گیون در دوره‌ی دوم از آن استفاده می‌کردند.

دروازه‌ی غربی بری (دروازه‌ای که هری گوت‌لیف از آن مراقبت می‌کرد)

دهکده‌ی بری را با خندقی عمیق و حصار مقابل خارجی‌ها محافظت می‌کردند. جاده‌ی بزرگ شرقی در مسیر غربی خود از این حصار می‌گذشت و دوباره در کنج جنوبی، جایی که حصار و خندق به کنار تپه‌ی بری می‌رسیدند خارج می‌شد. در هر یک از این اماکن، دروازه‌ای گذاشته بودند که پس از رسیدن شب آن را می‌بستند و نگهبانی برایش می‌گماشتند. دروازه‌ای که رو به شایر داشت، دروازه‌ی غربی بود و در جریان جنگ جلقه، هری گوت‌لیف از آن مراقبت می‌کرد. گرچه بعدها او نیز به بیل فرنی و پیروان سارومان پیوست.

وی‌میت (قصبه‌ای در جاده‌ی شرقی)

مسافری که از میکل دلوینگ به شرق سفر می‌کرد از بخش اعظم جاده‌ی شرقی می‌گذشت. جاده‌ای که از شایر عبور می‌کرد. جاده در فاردینگ غربی بود ولی دو راه کوچک‌تر نیز به آن می‌رسید: یکی از لیتل دلوینگ به سمت شمال و دیگری از توک‌لند و فاردینگ جنوبی و ماورای آن. جایی که جاده‌ها به یکدیگر می‌رسیدند شهری شکل گرفته بود که به درستی آن را وی‌میت می‌خواندند. {یعنی جایی که مسیرها به یکدیگر می‌پیوندند. م.}

در جنگ حلقه، اراذل و اوباشی که شایر را اشغال کردند پست نگهبانی یا سربازخانه‌ای در وی‌میت داشتند و از همین‌جا بود که افراد شارکی برای نبرد بای‌واتر به راه افتادند. نبردی که در آن، هابیت‌های شایر به طور کامل ایشان را شکست دادند.

نام وی‌میت، دیکته‌ی به روز شده‌ی اسمی قدیمی‌تر، وی‌موت (Waymoot) است که تالکین در نسخه‌‌های ابتدایی بازگشت شاه ترجیح می‌داد. گرچه در نهایت اسم را در خود کتاب به روز کرد، نقشه‌ی شایر که همراه ارباب حلقه‌ها بود هرگز تصحیح نشد و هنوز دیکته‌ی قدیمی را در خود دارد.