آخرین مقالات فرهنگنامه

E

جزایر افسون‌شده

جزایری که والار آن‌ها را هنگام پنهان شدن والینور در دریای بزرگ، در شرق تول اره‌سئا قرار دادند و بخشی از تدارکات دفاع والینور علیه دریانوردانی بود که قصد ورود به آمان را داشتند.

ادامه مطلب »

جزیره الدانا (تورفتگی بزرگی در غرب نومه‌نور)

خلیجی پهناور در قسمت جنوبی نومه‌نور که بین دماغه‎های آندوستار از جنوب هیارنوستار از شمال قرار دارد. این خلیج توسط رود نوندوینه تغذیه ‌می‌شود و وسعت دهانۀ آن بیش از صد مایل می‌باشد و با فاصله، طویل‌ترین خلیج در کرانه‌های نومه‌نور بوده است. از روزهای آغازین نومه‌نور، این خلیج همواره همدم و مونس الدار از اهالی تول اره‌سئا که در ...

ادامه مطلب »

خلیج الدامار (موطن تله‌ری در آمان)

خلیجی پهناور در سواحل آمان که بر کرانه‌های غربی دریای بزرگ قرار گرفته است.در اینجا آمده است که تول اره‌سئا (جزیره تنها) نهایتاً تحت کنترل قرار گرفت و سالهای زیادی تله‌ری در آنجا سکونت داشت. سرانجام اوسه آنها را از مناطق غیر بادخیز جزیره به سواحل خویش هدایت کرد و آنها در بندرگاه آلکوئالونده مسکن گزیدند. سالهای طولانی پس از ...

ادامه مطلب »

اله‌سارِ ائارندیل (اولین گوهر الفی)

گوهر سبز افسانه‌‌‌ای که در طی دوران اوّل در گوندولین ساخته شد. داستان‌‌‌های ساخت این گوهر در جزئیات تفاوت‌‌‌هایی دارند؛ بعضی از اسم انردهیل بعنوان سازنده آن یاد می‌‌‌کنند، اما احتمال اینکه کله-بریمبور پسر کوروفین سازندۀ آن باشد بیشتر است. این گوهر الفی، نور خورشید را در خود به دام می اندازد، بطوریکه کسانی که از میان آن به چیزی ...

ادامه مطلب »

الرینا (اخترتاج)

یکی از چندین اسم کوه بسیار بلندی که با نام تانیکوئتیل شناخته ‌می‌شود؛ بلندترین نقطۀ تمام دنیا. این کوه در پلوری (کوهستان) در محدودۀ نگهبانان آمان قرار دارد. کلمۀ الرینا ( به معنای تاج‌‌‌گذاری شده با ستارگان) احتمالاً با الهام از ارتفاع قلۀ آن گرفته شده است. همنچنین ممکن است اشاره‌‌‌ای باشد به واردا؛ افروزندۀ ستارگان. کسی که همراه مانوه، ...

ادامه مطلب »