آخرین مقالات فرهنگنامه

E

انتوله‌سه (بازگشت)

یک کشتی که ناخدایش ملوان بزرگ نومه‌نوری، وئانتور (ناخدای ناوگان سلطنتی در زمان تار-الندیل، چهارمین پادشاه نومه‌نور) بود. این نام معادلی الفی برای واژه «بازگشت» دارد که به سفر دریایی به سمت شرق به سوی سرزمین میانه اشاره دارد. بعد از نزدیک به ۶۰۰ سال از بر پا گشتن نومه‌نور، انتولسه اولین کشتی نومه‌نوری بود که برای گذشتن از دریای ...

ادامه مطلب »

انت‌ها شبانان درختان

نژادی غول‌آسای از نژادی درخت‌مانند که هدف آنها حفاظت از جنگل‌های سرزمین میانه بود. در پایان دوران سوم، جنگل‌های بزرگ و همچنان انت‌ها تحلیل رفته بودند اما آنها همچنان در جنگل فنگورن یافت می‌شدند.

ادامه مطلب »

شورای انت‌ها (گردهمایی انت‌ها)

نام مجمع انت‌های جنگل فنگورن که گفته می‌شد رویدادی نادر در روزهای پایانی دوران سوم بود. شورا بر اساس سنت در دره‌ای در جنگل که به نام درن‌دینگل شناخته می‌شد برگزار شد.

ادامه مطلب »

دوشیزهای انتی (انت‌بانوها در زمان جوانی‌شان)

قبل از اینکه آنها همسران انت‌ها شوند، انت‌های مونث جوان به عنوان دوشیزهای انتی شناخته می‌شدند. در پایان دوران سوم، انت‌بانوها برای مدت طولانی گم شده بودند و به همین خاطر دوران دوشیزهای انت متعلق به دوره‎ای در گذشته‎های دور بود. یکی از دوشیزهای انت با عنوان فیمبرتیل یا اندام‌ترکه‌ای، همسر چوب‎ریش شد اما او به همراه دیگر همنوعانش قبل ...

ادامه مطلب »

انتی (زبان اونودریم)

«آ-لالّا-لالّا-رومبا-کاماندا-لیند-اور-بورومه» بخشی از نام انتی چوب‌ریش برای تپه خود دو برج، فصل چوب‌ریش زبان صدادار، پر غرش و باستانی انت‌ها، زبانی کاملاً متفاوت از زبانی که الف‌ها و انسان‌ها استفاده می‌کردند. انتی زبانی آهسته و اندیشمندانه برای نژادی آرام و اندیشمند است که در آن کلمات و نام‌ها داستان چیزی را که شرح می‌دهند می‌گویند. این شاید بخشی از دلیل ...

ادامه مطلب »