اشیاء

آنگلاخل (جفت آنگویرل)

«آهن ستاره‌ی شلعه ور»، شمشیر ساخته شده توسط ائول، الف تاریک.این شمشیر که توسط  به لگ از دوریات استفاده می شد، بعدها دوباره از نو و به عنوان شمشیر سیاه تورین، گورتانگ، ساخته شد.

یادداشت ها:

  1. ما می‌توانیم تاریخ آنگلاخل را به سالهای قبل از نخستین طلوع خورشید برسانیم زیرا ائول آنرا در قبال اجازه سکونت در نان الموت، خارج از حلقه ملیان به تینگول داد. حلقه ای که سال‌ها قبل از آمدن خورشید تشکیل شد، بنابراین آنگلاخل باید تاریخی به قدمت آن داشته باشد.
  2. اگر آنگلاخل بخشی از بهای ائول بود برای اینکه تینگول به او اجازه رفتن و سکونت در نان الموت را بدهد در نتیجه نمی‌تواند آنرا در نان الموت ساخته شده باشد، با توجه به این واقعیت، بنابراین آنگلاخل باید در دوریات در زمانی که ائول در آن سرزمین به همراه خویشانش سکونت داشت ساخته شده است.
  3. ستاره شعله ور در نام آنگلاخل به منشأ آن بر می‌گردد. به همراه جفت آن، آنگویرل، آنگلاخل از یک آهن فوق العاده قوی بازیابی شده از یک شهاب ساخته شد.

گوهر آرکن (قلب کوه اره بور)

«مثل یک گوی بود با هزار وجه تراش خورده؛ مقابل نور آتش مثل نقره میدرخشید، مثل آب در برابر آفتاب، مثل برف زیر نور ستاره ها، مثل باران جلوی مهتاب!»

هابیت – فصل ۱۲: خبرهای داخل

گوهر بزرگی که مدتی پس از تاسیس قلمرو دورفها در اره بور،توسط تراین اول در اعماق کوه کشف شد و بازماندگانش آن را قلب کوه نامیدند. دورفها تمام مهارت خود را برای تراش دادن آن به جواهر چند وجهی استفاده کردند. جواهری که نه تنها با نور کمرنگ خود میدرخشید، بلکه وقتی نور بر آن تابیده میشد آنرا به ده هزار پرتو سفید و ته مایه ای از رنگین کمان تبدیل میکرد. جواهر سنگین بود اما کوچک بود. بیلبو میتوانست آنرا با یک دست بگیرد اما نه آنقدر کوچک که بتواند دستش را ببندد.

در قرن های پس از آن، گوهر آرکن به عنوان میراث پادشاهان خاندان دورین دست به دست میشد.جواهر توسط پسر تراین به کوهستان خاکستری برده شد اما ترور  آن را به تالار بزرگ تراین در اره بور بازگرداند. وقتی اسماگ اره بور را ویران کرد، گوهر در میان جواهرات به غنیمت گرفته شده توسط او گم شد.

سالها بعد وقتی تورین گروه دورفها را برای باز پس گیری شهر قدیمی رهبری کرد، بیلبو بگینز گوهر آرکن را یافت و آنرا نزد خود نگه داشت. وقتی مردم شهر دریاچه و الفهای جنگلی برای طلب سهم از گنجینه اژدها پیش آمدند بیلبو گوهر را به آنها داد تا بتوانند به کمک آن با تورین معامله بکنند. پس از نبرد پنج سپاه و زمانی که تمام دشمنی ها به فراموشی سپرده شد، بارد قلب کوهستان را بر روی سینه تورین در مقبره اش قرار داد. بنابراین، حدود هزار سال پس از کشف آن توسط تراین اول، گوهر آرکن بار دیگر در اعماق تنها کوه دفن شد.

یادداشت:

واژه آرکن از واژه انگلیسی قدیمی به نام eorcan می آید که به معنای مقدس می باشد که عجیب به نظر می رسد. با اینکه جواهر زیبا و برای دورفها مهم بود، اما به نظر نمیرسد گوهر آرکن «مقدس» باشد. اینطور برداشت میشود که این نام را از نام Eorclanstánas(سنگ مقدس) که نام سیلماریل در انگلیسی قدیمی است گرفته شده باشد.

دژ دریا (ناو فرماندهی آر-فارازون)

کشتی بزرگی که بنام آلکارونداس مشهور بود و تخت آر-فارازون شاه نومه‌نور را حمل می کرد. این کشتی با دکل‌ها و پاروهای بیشمارش توصیف شده است که بوسیله بردگان بحرکت در می آمد. دژ دریا به رنگهای طلایی و سیاه رنگ‌آمیزی شده بود. در لشگرکشی عظیم آر-فارازون از نومه‌نور به غرب دنیا برای جنگ با والار، آر-فارازون نیروی عظیم دریایی‌اش را از این کشتی هدایت می کرد. کشتی، آر-فارازون را از تول‌ اره‌سئا گذرانده و به سوی سواحل آمان در پای تانیکوئتیل رساند، اما شکافی در میان دریا و ساحل پدیدار شد و سپاه نومه‌نور را بهمراه کشتی معروف دژ دریا در خود بلعید و بطور کامل از میان برد.

تبر تور سلاح تور پدر ائارندیل

هنگامی که تور در گوندولین منزل داشت، بجای شمشیر تبری بزرگ بهمراه خود حمل می‌کرد، نام آن تبر درامبورلگ بود که به معنای تیز-ضربه است. به این دلیل که هنگام استفاده می‌شد همانند چماقی سنگین اما با لبه‌های تیز بوسیله‌ی آن آسیب وارد کرد. تبر از سقوط گوندولین جان سالم بدر برد و بعدها به نومه‌نور برده شد و در خزانه‌ی سلطنتی آن جای گرفت. این آخرین سرنوشت ثبت شده این سلاح است. آنچه پس از آن به درامبورلگ گذشت چندان روشن نیست، اما تصور می شود که در سقوط نومه‌نور بهمراه آن مدفون شده است.

آنگویرل (شمشیر ائول)

زمان: احتمالا زمانی قبل از پدیدار شدن خورشید و ماه ساخته شده باشد.[۱]

مکان: در بیشترین تاریخش در نان الموت نگهداری می شده است.

خاستگاه: از آهن شهاب سنگ توسط ائول، الف تاریک، ساخته شده است.

معنی : آهنی از ستاره ی آتشین [۲]

یکی از دو شمشیری که توسط ائول، الف تاریک، از آهن شهاب سنگ ساخته شد. آن شمشیر دیگر، آنگلاخل بود که ائول به تین گول در برابر ترک و اقامت در نان الموت داده بود و این شمشیر رفت تا اعمال مقتدرانه ی زیادی را از خود نشان دهد (به عنوان گورتانگ همان شمشیری که تورین با آن گلائرونگ را کشت، دوباره ساخته شد).

تاریخ آنگویرل بسیار رازآلود است. تنها جزئیاتی مشخصی که بیان شده این است که ائول آن را برای خودش نگه داشت، اما توسط پسرش مایگلین دزدیده شد. این اتفاق، حتما زمانی رخ داده که مایگلین و مادرش آره دل از نان الموت به مقصد گوندولین فرار کردند، بنابراین احتمالا به شهر پنهان تورگون برده شد. آنچه که بعدها بر سر این شمشیر آمد نامشخص است.

یادداشت:

  1. این را می دانیم که آنگویرل توسط ائول قبل از سکونت در نان الموت ساخته شده بود (به این دلیل که او شمشیر آنگلاخل را به تین گول در برابر سکونت در نان الموت به او ارزانی می دارد)؛ که این نمی تواند پس از سال ۳۰۰ دوران اول رخ داده باشد (به این دلیل که آره دل، ائول را در نان الموت کمی بعد از آن تاریخ یافته بود)، اما این مسئله نیز بطور ضمنی مطرح است که او برای سالهای زیادی در آنجا سکونت داشته باشد که در مقابل برای تعیین زمان در مورد ساخته شدن شمشیرها اینطور گفته می شود که شمشیرها قبل از پدیدار شدن خورشید و ماه ساخته شده اند.
  2. واضح است که المان ang و el به ترتیب، قابل تفسیر به «آهن» و «ستاره» می باشند. در معنای المان-uir- کمتر مطمئن هستیم، اما احتمالا به کلمه ای سیندارین به معنای «گرما» یا «آتش» مربوط باشد. این طرز معنا از این حقیقت ناشی می شود که معنای جفتِ آن شمشیر، آنگلاخل، «آهنی از ستاره ای شعله ور» می باشد. هر دو نام به این حقیقت اشاره دارند که شمشیر ها از آهن شهاب سنگ ساخته شده اند.