آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - تیر سیاه (بلای جان اسماگ)

تیر سیاه (بلای جان اسماگ)

تاریخ‌ها: در تاریخی بین سال ۲۵۹۰ تا ۲۷۷۰ دوران سوم ساخته شد. در سال ۲۹۴۱ برای کشتن اسماگ به کار رفت.

خاستگاه: به دست دورف‌های اره‌بور ساخته شد.

نژاد: میراث خاندانی از آدمیان بود.

دسته: مردان شمالی

فرهنگ: آدمیان دیل

خانواده: نوادگان گیریون

خاستگاه: در اصل دیل، و بعدها شهر دریاچه

تیری که در ابتدا در زیر تنهاکوه ساخته شد و میراث خاندان اربابان دیل بود که نسل به نسل منتقل می‌شد. بارد کمانگیر آن را از پدرش دریافت کرد، و همچنین مدعی شد که این تیر هرگز خطا نمی‌رود. هنگامی که اسماگ بر شهر دریاچه فرود آمد، بارد تا زمانی که ممکن بود از استفاده از تیر سیاه امتناع کرد. هنگامی که وی نقطه ضعف اژدها را یافت، تیر را با قدرتی عظیم به هدف زد و چنین بود که اسماگ نابود گشت.

یادداشت‌ها:

تیر سیاه از آهنگری‌های قلمرو زیر کوه آمده است، پس باید زمانی بین این دو تاریخ، که ترور پادشاه آن قلمرو بود، ساخته شده باشد.

درباره مرجان نظری

مرجان هستم. در طفولیت و از طریق فیلم‌ها با تالکین آشنا شدم و به خاطر شباهت تصاویر فیلم با رویاهای ۶ سالگیم، به سرزمین میانه نقل مکان کردم. منتظرم ۵۰ ساله بشم تا گندالف بیاد و من رو با خودش به ماجراجویی ببره.
x

شاید بپسندید

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.   والار در ژرفای زمان ...