آخرین مقالات فرهنگنامه

اشیاء

حلقه ایسیلدور (حلقه یگانه)

نامی که توسط ایسیلدور پس از شکست دادن سائورون در نبرد آخرین اتحاد و گرفتن حلقه وی برای خود، بر خلاف اندرزهای الروند و گیردان، بر روی حلقه ی حکمران سائورون قرار داده بود. ایسیلدور در هنگام برگشتن از گوندور به پایتخت خود در شمال، آنومیناس، توسط گروهی از اورک ها مورد حمله قرار گرفت که در هنگام فرار و ...

ادامه مطلب »

انگشتر یاقوت کبود (حلقه هوا که توسط الروند در ریوندل استفاده می‌شد)

هر یک از سه حلقه ی الفی، جواهر مخصوص خود را داشت؛ یاقوت کبود، یاقوت سرخ و الماس که حلقه ای که دارای یاقوت کبود، ویلیا، حلقه ی هوا بود. وقتی سه حلقه ی الفی در اره گیون ساخته شد و کله بریمبور خطر سائورون را دریافت، ویلیا را به همراه حلقه ی یاقوت سرخ، ناریا، برای حفاظت به شمال ...

ادامه مطلب »

حلقه دشمن (حلقه یگانه)

نامی که توسط گندالف برای توصیف حلقه ی یگانه استفاده شده بود، حلقه ی قدرت اعظم که توسط دشمن – سائورون – برای اعمال اراده اش بر تمامی ساکنان سرزمین میانه ساخته شده بود. حلقه ی او پس از شکستش در نبرد آخرین اتحاد و برداشتنش توسط ایسیلدور در آندوین به مدت ۲۵۰۰سال گم شده بود. در انتها توسط سمه ...

ادامه مطلب »

حلقه ترور (آخرینِ هفت حلقه)

اولین حلقه از حلقه های دورفی که ساخته شده بود و آخرین حلقه ای که سائورون آن را گرفت. این حلقه در اصل به دورین سوم، فرمانروای موریا، توسط الف های اره گیون داده شد بود و برای هزاران سال در نسل دورین باقی ماند تا اینکه به ترور، شاه زیر کوه در اره بور، به ارث رسید. در دوران ...

ادامه مطلب »

حلقه آب (ننیا، حلقه گالادریل)

یکی از سه حلقه ی الفی که از دسترس پلیدی سائورون دور مانده بود و کله بریمبور به تنهایی آن را ساخته بود. این حلقه در الفی به ننیا معروف است و همچنین به علت قرار داشتن یک الماس بر روی آن با نام حلقه سفید نیز شناخته می شد. در انتها سائورون به الف ها خیانت کرد و حلقه ...

ادامه مطلب »