اشیاء

نیمفلوس (مروارید بزرگی از جزیره‌ی بالار)

مروارید بزرگی که می‌گفتند هم اندازه‌ی تخم فاخته بود (یعنی حدود یک اینچ یا بیشتر قطر داشته) و الف‌های فالاس آن را در ساحل جزیره‌ی بالار یافته بودند. گیردان آن را از میان انبوه مرواریدهای کوچک‌تر به دوست و متحد خود، تین‌گول هدیه کرد. وقتی که تین‌گول دورف‌های بله‌گوست را برای کمک در ساخت منه‌گروت خبر کرد نیمفلوس در شمار هدایایی بود که وی عرضه کرد. و می‌گفتند که ارباب بله‌گوست مروارید‌های درخشان را به عنوان ارزشمندترین شئ خزانه‌ی خود حفظ می‌کرد.

ننیا (حلقه‌ی آب)

یکی از حلقه‌های سه‌گانه‌ی الف‌ها، که حلقه‌ی آب بود و حلقه‌ی همیشه استوار نامیده می‌شد که گالادریل حامل آن بود و برای حفظ سرزمین از آن استفاده می‌کرد.

گردنبند دورف‌ها (نائوگلامیر)

گردنبند نگین‌دار طلایی که دورف‌های کوهستان آبی برای فینرود ساختند. بعد از ویرانی نارگوتروند هورین گردنبند را از خزانه‌ی دژ خارج کرد و آن را به تین‌گول فرمانروای منه‌گروت داد. تین گول سیلماریلی بر آن نشاند، اتفاقی که نتایج تاریخی در پی داشت.

نائوگلامیر (گردنبند دورف‌ها)

گردنبند دورف‌ها که در اصل برای فینرود فلاگوند ساخته شد و تین‌گول سیلماریلی را که لوتین و برن بازپس گرفته بودند روی آن نشانده بود.

ناریا (حلقه آتش)

یکی از سه حلقه الفی، که حلقه سرخ یا حلقه آتش نامیده می‌شد. در اصل گیردان کشتی‌ساز حامل آن بود ولی هنگامی که گندالف به سرزمین میانه آمد آن را به او داد.[۱][۱] ya در انتهای کلمه معمولاً نشان‌دهنده‌ی صفت است، بنابراین nár به معنای آتش در narya  آتشین معنی می‌شود. با این حال، در آلداریون و ارندیس (داستان‌های ناتمام سرزمین میانه و نومه‌نور، بخش دوم) تالکین ظاهراً از ya برای پایان مصغر استفاده می‌کند، بنابراین ثانویه‌ی «آتش کوچک» نیز دور از انتظار نیست.