آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سنگ بینای امین براید (پلان‌تیر تپه‌های برج)

سنگ بینای امین براید (پلان‌تیر تپه‌های برج)

این سنگ به نام سنگ الندیل نیز معروف است. سنگ ها جهان نما که در امین براید و در برج نگهبانی الفی در میان تپه‌ها بود قرار داشت. در غرب شایر.  الف‌ها به سنگ‌های جهان نما پلان‌تیر می‌گفتند. این سنگها در والینور و سرزمین مقدس ساخته شدند و پس از آمدن به سرزمین میانه تا اواخر دورۀ سوم هم در سرزمین میانه یافت می‌شدند اما انگار این پلان‌تیر در پایان دوران سوم به والینور بازگردانده شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ایان مک‌کلن: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر گندالف: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر نقش گندالف در اقتباس‌های سینمایی ارباب حلقه‌ها و هابیت پیتر جکسون در ...