آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Seeing-stone of Emyn Beraid

آرشیو برچسب: Seeing-stone of Emyn Beraid

سنگ بینای امین براید (پلان‌تیر تپه‌های برج)

این سنگ به نام سنگ الندیل نیز معروف است. سنگ ها جهان نما که در امین براید و در برج نگهبانی الفی در میان تپه‌ها بود قرار داشت. در غرب شایر.  الف‌ها به سنگ‌های جهان نما پلان‌تیر می‌گفتند. این سنگها در والینور و سرزمین مقدس ساخته شدند و پس از آمدن به سرزمین میانه تا اواخر دورۀ سوم هم در ...

ادامه مطلب »