آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - هفت گنج (گنج پادشاهان دورف)

هفت گنج (گنج پادشاهان دورف)

گنجینه‌های هفتگانه. شایعه‌ها از این می‌گویند که هر یک از این گنجینه‌ها توسط سائورون به همراه حلقۀ دورفی به هریک از پادشاهان دورف در اواسط دوران دوم ارسال شد. و هفت گنجینه به همراه هفت حلقه دورفی به شاهان دورف رسید. طبق حدس‌های زده شده این هفت دورف فرمانده و ارباب و یا شاه‌هایی از قبایل مختلف بودند. اما گفته ‌می‌شود که هر هفت گنجینه به همراه حلقه‌ها بدست اژدهایان از بین رفته اند. و گنجینۀ ترور در اره‌بور به همراه حلقۀ دورفی او یکی از هفت حلقه و هفت گنجینه بوده. و به نظر می‌رسد بین اژدها و وسوسۀ این حلقه‌ها رابطه‌ای وجود داشته که آنها را به سمت گنجینه‌ها و حلقه‌ها می‌کشیده.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...