آخرین مقالات فرهنگنامه

اشیاء

نقاب‌های دورفی (نقاب‌های نبردِ نائوگریم)

جنگ‌افزارهایی که دورف‌ها بر کلاه‌خودهای خود، که از فلز سنگین ساخته می‌شد و به شکل سنتی، به اشکال ترسناک ساخته می‌شد تا دشمنان را بترساند. نقاب‌های مذکور، از نقاب‌هایی که دورف ها هنگام کار آهن‌گری می‌زدند تکامل یافت و در اصل برای محافظت از چشم‌ها برابر آتش و گرما ساخته شده بود. طراحی که در زمان جنگ هم به اندازه‌ی ...

ادامه مطلب »

تبرزین دورین (ماترک خزد-دوم)

وقایع شاهی کوتاه مدت بالین در خزد-دوم در کتاب مزربول ثبت شده بود. کتاب بعدها در دست اورک‌های موریا صدمه‌ی قابل توجهی خورد و محتویات آن گم شد یا دیگر قابل خواندن نبود. در صفحات پیشین اشاره‌ی گذرایی به «تبرزین دورین» بود که آشکارا شئ مهمی بوده است ولی تمام متون حاشیه‌ی آن از دست رفته‌اند. بخش اولیه‌ی کتاب مزربول ...

ادامه مطلب »

درام‌بورلگ (تبر عظیم تور)

می‌گفتند که تور، پدر ائارندیل، تبر عظیمی را به شمشیر ترجیح می‌داد و تبرش را تبر درام‌بورلگ می‌خواند. که در زبان گوندولینی به معنای تیز-کوبه است.

ادامه مطلب »

اژدهای دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

نامی برای کلاهخود خاکستری فلزی که فینگون به هم‌پیمان خود، هادور داد. هادور و اخلاف وی تا زمان تورین، خود را بر سر می‌گذاشتند. کلاهخود در اصل ساخته‌ی دورف‌ها بود و در واقع برای آراگال، از بله‌گوست ساخته شده بود. به رسم دورف‌ها صورت‌پوش محافظی برای آن ساخته بودند و نام آن از سر زرین گلائرونگ بر تارکش می‌آمد.

ادامه مطلب »

کلاه‌خود اژدها نشان دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

کلاهخودی فلزی، که با طلا بر آن نقش برجسته زده بودند و بر کاکل آن، سر گلائرونگ اژدها بود. در اصل، آزاگال از بله‌گوست آن را ساخت و به عنوان هدیه به مائدورس داد. او نیز به نوبه‌ی خود، کلاه را به برادرزاده‌اش، فینگون سپرد. وقتی فینگون هادور را به عنوان ارباب دور-لومین برگزید کلاه‌خود اژدها نشان را به ارباب تازه ...

ادامه مطلب »