اشیاء

هروگریم (شمشیر تئودن)

شمشیر تئودن که گریمای مار زبان چندین سال آن را پنهان نموده بود، هروگریم نام داشت. پس از آنکه تئودن به وسیله گندالف درمان شد، شمشیر را دوباره یافت و با آن به نبرد هورنبورگ و همچنین نبرد دشت پله نور تاخت.

کلاه خود هادور (کلاه خود اژدهای دور-لومین)

کلاه خودی بزرگ و با شکوه که توسط تلخار، آهنگر بزرگ دورفها برای آزاگال، یکی از اربابان دورف ساخته شده بود. پس از دست به دست شدن بین افرادی شایسته و بزرگ، سرانجام توسط فینگولفین به نایبش، هادور لوریندول، که تنها کسی بود که با وجود سنگینی میتوانست آنرا بر سر بگذارد اهدا شد. این کلاهخود از هادور به پسرش گالدور رسید و به صورت مرده ریگی برای خاندان هادور درآمد.

قلب کوهستان (گوهر آرکن متعلق به تراین)

یک بلور درخشان که توسط تراین اول از زیر تنها کوه (اره بور) یافته شد و با هنر دورفهای خاندان دورین، تبدیل به جواهری گرد تشکیل شده از وجوه بسیار شد. به عنوان یک گنجینه گرانبها، این جواهر در تالار بزرگ تراین در زیر اره بور نگهداری می شد. هنگامی که رهبران مردم دورین به کوهستان خاکستری نقل مکان کردند، گوهر آرکن را نیز با خود بردند، اما وقتی ترور در راس گروهی از مردمش به اره بور بازگشت، گوهر را به جایش در تالار اصلی بازگرداند. هنگامی که اسماگ بر سر دورفهای اره بور نازل شد و آنها را از آنجا بیرون راند، ترور جان سالم به در برد اما نتوانست گوهر را از تالار اصلی خارج کند و بدین ترتیب گوهر مدتی طولانی جزئی از گنجینه اژدها بود. سرانجام نوه ترور یعنی تورین سپربلوط از غرب به اره بور بازگشت، ولی یکی از همراهان او، بیلبو بگینز، گوهر را از گنجینه اژدها دزدید و به انسانها و الفهایی که در کشتن اژدها نقش داشتند تسلیم کرد. آنها از این گوهر برای راضی کردن تورین برای مذاکره منصفانه استفاده کردند. اما زمانی که بولگ و اورکهایش سر رسیدند، تمامی مشاجره ها کنار گذاشته شد و نبرد پنج سپاه رخ داد که تورین در آن کشته شد. هنگامی که جسد تورین در نزدیک ریشه های اره بور، جایی که تراین سالها قبل یافته بود دفن گردید، گوهر آرکن را بر سینه او نهادند.

یابنده لنگرگاه (نام کشتی آلداریون)

کشتی بزرگی که توسط کشتی سازان رومنا برای آلداریون، وارث آینده تار- منلدور، پادشاه نومه نور که ترجمه ای است از نام الفی آن یعنی هیریلونده.

پتک جهان زیرین

گروند، سلاح مخوف مورگوت که از آن در نبرد تن به تن با فینگولفین استفاده کرد. احتمالا و نه با اطمینان در جنگ خشم در پایان دوران اول نابود شده است.