خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فلت (سکوهای درختی و سنتی لورین)

فلت (سکوهای درختی و سنتی لورین)

نامی در زبان مشترک برای سکوی چوبی درختان که توسط الف‌های لورین استفاده می‌شد. خود الف‌ها به آن تلاین می‌گفتند.

درباره اله سار