خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - حباب گُل (کشتی مشهور آرندیل)

حباب گُل (کشتی مشهور آرندیل)

کشتی آرندیل که به همراه آن بر روی اقیانوس‌های بی‌شماری سفر کرد و با سیلماریلی بر جبینش، به کرانه‌های قلمروی قدسی رفت. این نام ترجمه‌ی اسم الفی کشتی به نام وینگیلوت است.

درباره اله سار