خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وین (نام انسانی داسِ والار)

وین (نام انسانی داسِ والار)

«…ستاره‌های وین از همین حالا چشمک می‌زدند…»

هابیت، ۱۰، استقبال گرم

هفت ستاره‌ی وین

نامی در سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه برای پیکر آسمانی۲ که ما امروز به نام گاو‌آهن یا خرس بزرگ می‌شناسیم. در افسانه‌شناسی تالکین، واردا این ستارگان را به شکل داسی عظیم در آسمان نهادند تا اخطاری به ملکور و زیردستانش باشد. ظاهراً انسان‌ها و هابیت‌های سرزمین‌های شمالی از این حقیقت غافل بوده‌اند و اسامی عامی چون «وین» که به معنی گاری و ارابه است به اختران دادند.

نکته:

۱-انتخاب تالکین باید از اسم حقیقی این صورت فلکی در قرون وسطی آمده باشد: چارلز وین (Charles’ Wain)=ارابه‌ی چارلز (این‌جا، چارلز به امپراتور شارلمان (Charlemagne) اشاره دارد.) گرچه شارلمان در دنیای تالکین جایی ندارد، هفت ستاره واقعاً شکل ارابه‌‌ی اسبی را شکل می‌دهند و نام مذکور در محیط سرزمین میانه نیز طبیعی جلوه می‌کند.

۲-در اصل وین، پیکر آسمانی نیست بلکه بخشی است از پیکر آسمانی بزرگ‌تری به نام هفت‌ اورنگ مهین یا خرس بزرگ.

درباره اله سار