آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه دورین (اولین حلقه هفت‌گانه دورفی)

حلقه دورین (اولین حلقه هفت‌گانه دورفی)

یکی از حلقه های هفت گانه ی دورف ها که به خاندان دورین تعلق داشت. بر اساس یک داستان های موجود در تاریخ سرزمین میانه گفته می شود که این حلقه را سائورون به دورین سوم نداده، بلکه میرداین، جواهر ساز و از همراهان کله بریمبور، آن را برای به دورین سوم که از هم پیمانانشان به شمار میرفته داده بود.

آخرین حامل این حلقه، تراین دوم بود که توسط خادمان سائورون در دشت های وحشی اسیر شد و حلقه را از او در دول گولدور ستاندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...