آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه دورین (اولین حلقه هفت‌گانه دورفی)

حلقه دورین (اولین حلقه هفت‌گانه دورفی)

یکی از حلقه های هفت گانه ی دورف ها که به خاندان دورین تعلق داشت. بر اساس یک داستان های موجود در تاریخ سرزمین میانه گفته می شود که این حلقه را سائورون به دورین سوم نداده، بلکه میرداین، جواهر ساز و از همراهان کله بریمبور، آن را برای به دورین سوم که از هم پیمانانشان به شمار میرفته داده بود.

آخرین حامل این حلقه، تراین دوم بود که توسط خادمان سائورون در دشت های وحشی اسیر شد و حلقه را از او در دول گولدور ستاندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...