آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه دشمن (حلقه یگانه)

حلقه دشمن (حلقه یگانه)

نامی که توسط گندالف برای توصیف حلقه ی یگانه استفاده شده بود، حلقه ی قدرت اعظم که توسط دشمن – سائورون – برای اعمال اراده اش بر تمامی ساکنان سرزمین میانه ساخته شده بود. حلقه ی او پس از شکستش در نبرد آخرین اتحاد و برداشتنش توسط ایسیلدور در آندوین به مدت ۲۵۰۰سال گم شده بود. در انتها توسط سمه آگول (گولوم) یافت شد و پس از مدتی طولانی و ماجرایی به بیلبو بگینز رسید و فرزندخوانده اش، فرودو، آن را به جایی که ساخته شده بود، کوه هلاکت در موردور، رساند و آنجا نابود شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...