آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ring of the Enemy

آرشیو برچسب: Ring of the Enemy

حلقه دشمن (حلقه یگانه)

نامی که توسط گندالف برای توصیف حلقه ی یگانه استفاده شده بود، حلقه ی قدرت اعظم که توسط دشمن – سائورون – برای اعمال اراده اش بر تمامی ساکنان سرزمین میانه ساخته شده بود. حلقه ی او پس از شکستش در نبرد آخرین اتحاد و برداشتنش توسط ایسیلدور در آندوین به مدت ۲۵۰۰سال گم شده بود. در انتها توسط سمه ...

ادامه مطلب »