آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه آتش (ناریا، حلقه سرخ)

حلقه آتش (ناریا، حلقه سرخ)

یکی از سه حلقه ی الفی که توسط گیردان نگهداری می شد اما بعدا آن را به گندالف داد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...