آخرین مقالات فرهنگنامه

E

ارو (یگانه)

 «یگانه» نامیده می‌شد و معمولاً در سرزمین میانه با نام ایلوواتار شناخته شده است. ارو خالق آینور بود و از طریق موسیقی‌اش قلمروی آردا را تاسیس کرد. یادداشت‌ها‌: ۱) اولین کلمات در آینولینداله نام ارو را به ما معرفی می‌کند: «آنک ارو، آن یکتا که در آردا او را ایلوواتار می‌نامند…» با توجه به این متن ‌می‌شود پیشنهاد داد که ...

ادامه مطلب »

ارنیل ای فریانات (امیر هافلینگ‌ها)

در طلوع خورشید در ۹ مارس سال ۳۰۱۹ دوران سوم، مردمان میناس تی‌ریت چیز عجیبی را دیدند. هیئت خاکستری میتراندیر (نامی دیگر برای گندالف) که شدوفکس را می‌راند به همراه یک چهره که از افسانه‌‌ها بیرون آمده بود: یک پریان یا هافلینگ. آنها بلافاصله به سمت ارگ برای مشورت با دنه‌تور تاختند و بعد از گذشتن آنها شایعات در مورد ...

ادامه مطلب »

ارلینگ (یکی از پسران هولمن سبزدست)

یکی از ۵ فرزند هولمن سبزدست از هابیتون. ارلینگ به نسل‌های پیشین خانواده سام‌وایز گمگی تعلق داشت، هرچند او جد مستقیم سام‌وایز نبود. در عوض خواهر بزرگتر ارلینگ، رووان با هاب گمیج از تای‌فیلد ازدواج کرد، کسی که قرار بود تبدیل به جد بزرگ سام شود.

ادامه مطلب »

ارکنبراند (فرمانروای فولد غربی در روهان)

یکی از سواران روهان که در دومین نبرد گدارهای آیزن بر فولد غربی فرمان می‌راند. بعد از جنگ حلقه از طرف شاه ائومر به او عنوان ارتشبد چابک‌سواران غربی انتخاب شد. یادداشت‌ها‌: ۱) تالکین ترجمه مستقیمی از نام ارکنبراند ارائه نداده است اما به نظر می‌رسد این نام از نام انگلیسی کهن eorcan brand که به معنی «شمشیر گرانبها» است، ...

ادامه مطلب »

اریادور (سرزمین‌های دور افتاده)

نام الفی منطقه‌ای که در هابیت «سرزمین‌های دور افتاده» نامیده شد. سرزمین‌های غربی سرزمین میانه که بین کوه‌های مه‌آلود و کوهستان آبی قرار داشت.

ادامه مطلب »