آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ارکنبراند (فرمانروای فولد غربی در روهان)

ارکنبراند (فرمانروای فولد غربی در روهان)

یکی از سواران روهان که در دومین نبرد گدارهای آیزن بر فولد غربی فرمان می‌راند. بعد از جنگ حلقه از طرف شاه ائومر به او عنوان ارتشبد چابک‌سواران غربی انتخاب شد.

یادداشت‌ها‌:

۱) تالکین ترجمه مستقیمی از نام ارکنبراند ارائه نداده است اما به نظر می‌رسد این نام از نام انگلیسی کهن eorcan brand که به معنی «شمشیر گرانبها» است، مشتق شده است. این کلمه به نظر می‌رسد به خصوص در کلمه eorcanstán که به معنی «سنگ گرانبها» است وجود دارد (که این ریشه نام آرکن استون است) پس نام ارکنبراند احتمالاً اشاره بر «شمشیر جواهرنشان» دارد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...