آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - گوناگونِ دیگر

گوناگونِ دیگر

سایه سیاه (بیماری نزگول)

بلا و بیماری شیطانی که توسط نزگول نصیب دشمنانشان می‌شد. این بیماری باعث می‌شد که آنها به خواب عمیق فرو روند و دیگر هرگز به هوش نیایند.

ادامه مطلب »

سپاه سایه (ارتش پادشاه مردگان)

یک نام برای ارتش ترس که آراگورن از مسیرهای مردگان به سنگ ارخ احضار کرد. آراگورن به آنها فرصت داد که به عهد شکستۀ خود به جد آراگورن، ایسیلدور وفا کنند و آنها قبول کردند که همراه او به جنگ حلقه بیایند. اگرچه سپاه سایه همواره با مردمان آزاد می‌جنگیدند و در آن مناطق باعث ایجاد ترس شده بودند، و ...

ادامه مطلب »

هفت ستاره (داس والار)

یکی از نام‌های بسیاری برای صورت فلکی هفت ستاره‌دار که هنوز هم وجود دارند و در شب پیدا هستند. الف‌ها به این صورت فلکی والاکیرکا یا داس والار میگویند که نشان از سقوط مورگوت است، اما مردان سرزمین‌های شمالی به آن وین میگفتند. نام امروزی این صورت فلکی گاو آهن یا دب اکبر می‌گویند.

ادامه مطلب »

هفت نام گوندولین (نام‌های قلمروی پنهان شاه تورگون)

شهر پنهان شاه تورگون که  در میان کوه‌های محصور  شده  است تقریبا در تمام داستان‌ها و ترانه‌ها  به عنوان گوندولین شناخته ‌می‌شود، ترجمه دیگر آن صخرۀ پنهان است. با این حال، در روایت‌های کهن وجود دارد که این  شهر هفت نام داشت (جدای از گوندولین) که عبارتند از: گار توریون، گوندوبار، گوندوتلیمبار، گوارسترین، لوت، و لوتنگریول. این عناوین نام‌هایی سینداری ...

ادامه مطلب »