خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - گوناگونِ دیگر

گوناگونِ دیگر

کرام (جیره سفر مردان شمالی)

ماده بیسکویت مانند ساخته شده توسط مردان شهردریاچه و دیل، که آن‌ها را با دورف های اره بور تقسیم کردند. گفته می‌شد که کرام مغذی بود و به عنوان جیره در سفرهای طولانی استفاده می‌شد به عنوان مثال توسط بیلبو و دورف ها در آخرین مراحل تلاش آن‌ها (برای رسیدن به گنجینه اجدادی).

کرام از آرد یا غذای به سختی فشرده درست می‌شد (در واقع، نام کرام از کلمه ای الفی به معنی فشرده گرفته شده است). کرام اولیه بدون طعم و مزه بود که کسی رغبت به خوردن آن نداشت اما بعضی وقت ها چیزهای مثل شیر یا عسل برای کمی خوش طعم کردن به آن اضافه میشد.

آناریما (صورت فلکی که توسط واردا ساخته شد)

یکی از صور فلکی بیشماری که واردا در آسمان قرار داد که تا زمان بیداری اولین دسته از الفها در پهنه آن نورافشانی میکرد. اگرچه محل دقیق این صورت فلکی با قطعیت مشخص نیست، اما اینطور بنظر میرسد که نام آن به معنی لبه یا کرانه ی خورشید است و احتمالاً محل آن در کنار مسیر حرکت خورشید در صفحه ی دایره البروج میباشد.

آراندور (خادم پادشاه)

عنوانی که به معنای خادم پادشاه بود. این عنوان واقعی کارگزاران گاندور نیز بوده است. کارگزار معنای تقریبی کلمه ی الفی آراندور است.

آنار (خورشید)

در روزگار درختان، والینور برای هزاران سال با نور دو درخت روشن بود، تلپریون سیمین ولائوره لین زرّین. وقتی آنان به دست ملکور و اونگلیانت نابود شدند والینور در تاریکی فرو رفت. اما با قدرت نیه نا و یاوانا، آخرین شعله های لائوره لین قبل از مرگش جمع آوری شد و آری ینِ مایا در آسمان کشتی آن را هدایت می نمود. وانیار آن را، آنار زرّین شعله نام دادند، شعله خورشید.

والینور در مغرب جهان بود پس اولین خورشید از غرب طلوع کرد نه شرق. در اصل آری ین باید پیوسته آنار را از غرب به شرق و برعکس هدایت می کرد، طوری که همیشه در آسمان باقی بود. اما والار تدبیری نو اندیشیدند که آنار به هنگام مغرب در دریاهای دوردست غربی فرود آید و دوباره در هر صبح از شرق طلوع کند.

الفبای دایرون (الفبای رونی)

الفبایی که از کاراکتر های ساخته شده از علامت های صاف تشکیل شده بود. عمدتا برای حک کردن بر روی چوب یا سنگ طراحی شده بودند. شکل اصلی آن توسط دایرون مشاور پادشاه دوریات (تینگول) ابداع شده بود که همچنین به کرتاس دایرون یا الفبای دایرون نیز مشهور بود. در میان سیندار چندان از آن استفاده نمی‌شد. خصوصا پس از آنکه الفبای فئانوری به بلریاند آورده شد. ولی دورف ها آن را متناسب با نیازهایشان یافته و الفبای جدید را مشتاقانه پذیرفتند.

الفبای دایرون به شکل دلخواه و بی نظم علامت ها را به صداها اختصاص می‌داد. اما در الفبای فئانوری (تنگوار) شکل کاراکتر ها قواعد آوایی را دنبال می‌کرد. بعد ها دایرون به تغییر دادن الفبایش به شیوه‌ی مشابه اقدام کرد. این نسخه از الفبا که مشکل تر و پیچیده تر بود در زبان الفی با نام آنگرتاس دائرون مشهور بود. این الفبا بعدا در دوره‌ی دوم توسط نولدور در اره گیون توسعه یافت. از این نسخه از الفبا بود که الفبای آنگرتاس موریا توسط دورف‌ها به وجود آمد.