خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - گوناگونِ دیگر (برگه 2)

گوناگونِ دیگر

آلکارینکوئه (چراغی که توسط واردا در آسمان قرار داده شده است)

در زمان های بسیار دور، در زمان بیدار شدن الف ها، واردا با استفاده از شبنم های درخشان تلپریون، درخت نقره ای، ستاره های درخشان بسیاری را به آسمان ها افزودند. در میان آنها ستاره هایی هم بودند که برای ما آشنا هستند، همچنین چراغ هایی که حقیقتا ستاره نبودند. مثل آلکارینکوئه، سیاره ای که ما آن را با نام مشتری می‌شناسیم. این نام  در زبان الفی، «با شکوه» معنا می‌شود. زیرا در آن زمان ها  آلکارینکوئه ، درخشان ترین شیئ در آسمان ها بود.

نوشیدنی میوه ای ایملادریس (نامی برای میراوور)

نوشیدنی میوه ای صفا بخشی که توسط الف های ایملادریس ساخته می شد وبه آن میراوور می گفتند. یک قمقمه از این نوشیدنی ارزشمند به گندالف داده شد تا از آن برای احیای توان همراهان حلقه در طول سفر جنوب استفاده کند؛ اما به نظر می رسد که این ظرف در سقوط گندالف از پل خزد – دوم گم شد.

ننار (یکی از ستارگان واردا)

ستاره ای که واردا النتاری بر آسمان نشاند. هویت آن نامعلوم است. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر آن که تالکین نام الفی سیاره اورانوس را مد نظر داشته ولی حضور چنین جرم آسمانی کم‌نوری در میان اختران درخشانی که نام نه‌نار را در سیلماریلیون یدک می کشند، بعید به نظر می‌رسد.

زرد سیما (نامی که گولوم به خورشید داد)

برای قرون متمادی، گولوم همراه با حلقه‌ی عزیزش در تاریکی‌های زیر کوهستان مه آلود زندگی می‌کرد. زمانیکه حلقه به دست بیلبو بگینز افتاد، سرانجام تصمیم گرفت که برای یافتن آن از محل خود خارج شود، اما پس از آن همه سال‌های بدون نور، به سختی می‌توانست در مقابل نور خورشید ایستادگی کند. او از ماه نیز تنفر داشت و به آن لقب سفید سیما داده بود. با این وجود مواجهه با خورشید برای وی بسیار سخت‌تر بود، وی لقب زرد سیما را به خورشید داده بود. به همین دلیل پیوسته در سایه مخفی می‌شد و هر زمان که می‌توانست در شب قدم می‌گذاشت.