آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رانگا (یک واحد اندازه‌گیری طولی نومه‌نوری)

رانگا (یک واحد اندازه‌گیری طولی نومه‌نوری)

واحد اندازه‌گیری نومه‌نوری‌ها برای طول که به صورت گام‌های بلند یک مرد به صورت عادی مشخص شده بود و با دانستن این که ۲ رانگار را اندازۀ قد نومه‌نوری‌ها می‌دانستند (حدود ۱.۹۳ متر)، می‌توان گفت هر رانگا در حدود ۹۷ سانتی‌متر بوده.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...