آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ranga

آرشیو برچسب: Ranga

رانگا (یک واحد اندازه‌گیری طولی نومه‌نوری)

واحد اندازه‌گیری نومه‌نوری‌ها برای طول که به صورت گام‌های بلند یک مرد به صورت عادی مشخص شده بود و با دانستن این که ۲ رانگار را اندازۀ قد نومه‌نوری‌ها می‌دانستند (حدود ۱.۹۳ متر)، می‌توان گفت هر رانگا در حدود ۹۷ سانتی‌متر بوده.

ادامه مطلب »