آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - آتش پنهان (آتش درون قلب جهان)

آتش پنهان (آتش درون قلب جهان)

قدرتی مرموز که هرگز در جزئیات توضیح داده نشد، به نظر می‌رسد که به عامل و اصل وجود و خلقت اشاره دارد. البته طبق بعضی از گفته ها به شعلۀ فناناپذیر ایلوواتار نیز ربط دارد. هنگامی که گندالف بر روی پل دورین بالروگ را ملاقات کرد خود را بندۀ این شعله نامید.  اطلاع دقیقی از چیستی و جنس این شعله در دست نیست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...