آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - آتش پنهان (آتش درون قلب جهان)

آتش پنهان (آتش درون قلب جهان)

قدرتی مرموز که هرگز در جزئیات توضیح داده نشد، به نظر می‌رسد که به عامل و اصل وجود و خلقت اشاره دارد. البته طبق بعضی از گفته ها به شعلۀ فناناپذیر ایلوواتار نیز ربط دارد. هنگامی که گندالف بر روی پل دورین بالروگ را ملاقات کرد خود را بندۀ این شعله نامید.  اطلاع دقیقی از چیستی و جنس این شعله در دست نیست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...