آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سپاه سایه (ارتش پادشاه مردگان)

سپاه سایه (ارتش پادشاه مردگان)

یک نام برای ارتش ترس که آراگورن از مسیرهای مردگان به سنگ ارخ احضار کرد. آراگورن به آنها فرصت داد که به عهد شکستۀ خود به جد آراگورن، ایسیلدور وفا کنند و آنها قبول کردند که همراه او به جنگ حلقه بیایند. اگرچه سپاه سایه همواره با مردمان آزاد می‌جنگیدند و در آن مناطق باعث ایجاد ترس شده بودند، و افراد آن نواحی با دیدن آنان می‌گریختند، در بندر پلارگیر، آنها به آراگورن کمک کردند تا ناوگان دزدان دریایی مزدور سائورون را که در حال آماده شدن برای حمله به میناس تی‌ریت بودند شکست دهند. در عوض، آراگورن آنها را آزاد کرد و آنها بالاخره درون سایه‌ها محو شدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...