آخرین مقالات فرهنگنامه

زبان ها

زبان سیاه (زبان خادمان سائورون)

«اشک نازگ دورباتولوک، اشک نازگ گیمباتول، اشک نازگ تراکاتولوک، آخ بورزوم-ایشی کریمپاتول» نوشته حک شده روی حلقه به زبان سیاه قدیمی اصلی، از کتاب یاران حلقه، شورای الروند زبان اختراعی سائورون که برای صحبت با زیردستانش آن را به جای زبان رایج بکار می‌برد. یادداشت‌ها: مرجع این مطلب ارباب حلقه‌ها ضمیمه ج می‌باشد. در حقیقت این زبان باید قبل در ...

ادامه مطلب »

خط رونی دوریات (کرتاس دایرون)

تاریخ: پیش از بازگشت نولدور به سرزمین میانه ابداع شده بود. ریشه‌ها: خلق شده به دست دایرون، معرفت شناسِ شاه تین‌گول نژاد: الف تبار: سیندار فرهنگ: دوریات دیگر نام‌ها: الفبای دایرون، آنگرتاسِ دایرون، کرتاسِ دایرون حروف اصلی رون، ابداع شده توسط استاد معرفت دربار تین‌گول دایرون، در زمانی پیش از بازگشت نولدور.‌این حروف در خود دوریات بسیار کم کاربرد‌ یافتند، ...

ادامه مطلب »

حروف رونی (حروفی که نخستین بار توسط دایرون اهل دوریات ابداع شدند)

تاریخ: پیش از آغاز دوران نخست ریشه‌ها: نخستین بار توسط دایرون از دوریات ابداع شد. معنا: از واژه‌ی اسکاندیناویایی رون(rún) به معنی نماد جادویی دیگر نام‌ها: کرتار، کیرت  شامل:کرتاسِ دایرون- آنگرتاسِ دایرون- آنگرتاسِ موریا و کیرت اره‌بوری. (نمودار): تکامل خط کیرت اره‌بوری را در سده‌ی سوم پس از ابداع حروف اصلی دایرون نشان می‌دهد. در واقع، کرتاس دایرون به سیستم‌های ...

ادامه مطلب »

الفی خاکستری (زبانی الفی که بیشتر با نام سینداری شناخته شده است)

زبان الف‌های تله‌ری که تحت حکومت تین‌گول در بلریاند باقی ماندند؛ نام رایج‌تر آن سینداری است.

ادامه مطلب »