خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - زبان ها (برگه 5)

زبان ها

زبان دورفی (زبان پنهانی دورف‌ها)

زبان دورف‌ها که معمولاً دورفی خوانده می‌شود و خود دورف‌ها آن را خوزدول می‌خوانند. بیشتر جزئیات زبان مذکور برای دیگران نامعلوم است زیرا دورف‌ها دانش زبان خود را به شکل یکی از مخفی‌ترین رازهای نژاد خود حفظ می‌کردند. واژگان و کلمات آن تقریباً به طول کامل نهان مانده‌اند جز چند استثنای اسم مکان و کتیبه و نیز شعار معروف دورفی به هنگام جنگ: «باروک خزد! خزد آی‌منو!»

دون‌لندی (زبان مرده‌ی مردمان دون‌لند)

زبانی که دون‌لندی‌های سرزمین‌های غرب کوهستان‌ مه‌آلود، در شمال شکاف روهان آن را به کار می‌بردند. زبانی که امروز کاملاً مرده است و تنها یک واژه از آن باقی مانده: فورگوییل که به شکل تحت اللفظی می‌توان آن را به «کله کاهی» ترجمه کرد و به عنوان توهین، برای اشاره به دشمنان قسم‌خورده‌اشان، روهیریم به کار می‌بردند. زمانی زبانی مشابه زبان فوق در میان برخی از هابیت‌های تیره‌ی استور کاربرد داشت ولی در دوران سوم، نوادگان آن‌ها در شایر، مدت‌ها بود که زبان مشترک را به کار برده و آن زبان را کنار گذاشته بودند.

زبان انسانها (هر کدام از زبان انسانها)

واژه ای که تالکین در کارهایش برای اشاره به چیزهایی که مربوط به انسانهاست، بویژه زبانشان، استفاده کرده است. برای مثال زبان انسانها در آثار تالکین اشاره به وسترون یا همان گویش مشترک دارد.

پارماته‌ما (حروف مربوط به صدای پ)

یکی از چندین ته‌مار یا مجموعه اصوات، که نماینده‌ی حروف تنگ‌وار است. اشکال حرفی این ته‌مار، صدای پ و مشتقات آن را توصیف می‌کند. مجموعه‌ای اصوات که شایسته است لبی خوانده شوند و شامل صداهای پ، ب، ف، و، و امثالهم هستند. حروف تنگ‌واری که معمولاً برای این مجموعه‌ها به کار می‌رفتند لووا (کمان) بسته بودند، به سمت راست و پایین، و دور از تلکو (یا «ساقه»ی مستقیم حرف) قوس می‌گرفتند. نام پارماته‌ما، لفظ به لفظ، «مجموعه کتاب» معنی می‌دهد ولی واژه‌ی «کتاب» در این‌جا تنها بدین دلیل انتخاب شده که با حرف پ در زبان الفی شروع می‌شود و نماینده‌ی اصواتی است که ته‌مای مذکور شرح می‌دهد.

تیل پتما (سریهای نقره ای)

تیل پتما نامی برای یکی از پنج تمار یا سری صداها در نوشتار تنگوار برای نوشتن به زبان کوئنیا بود. تیل پتما در میان این حروف منحصر به فرد بود، در حالیکه هریک از چهار سری دیگر از شش کاراکتر مجزا تشکیل شده بودند، صداهای کامی (سقی) تیل پتما با افزودن نشانه دو نقطه در زیر کاراکتری دیگر نوشته می شد. این معادل افزودن حرف “y” پس از حروف انگلیسی برای تلفظ یک کاراکتر بدون صدای مجزاست. در ضمیمه “و” ارباب حلقه ها، شخص تالکین مثالی به کار برده که ذکر میکنیم: عبارت “ty” در این مورد، صدایی شبیه به صدای حرف “t” در تلفظ بریتانیایی کلمه “Tune” دارد، صدایی شبیه اما متفاوت با صدای “چ ch”.