خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالماتما (دسته نور)

کالماتما (دسته نور)

دسته ای از حروف تنگوار که اشکال مختلف صدای (k) را نشان می‌دهند. نام این دسته به خاطر حرف کالما که در لغت به معنی نور است، دسته نور می‌باشد اما در اینجا به دلیل اینکه با صدای k شروع می‌شود انتخاب شده است. در استفاده عادی این حروف از یک تنه(تلکو) در سمت راست و یک قوس با انحنا(لووا) به سمت چپ تشکیل شده‌اند که بسته به سیستم مورد استفاده این قوس می‌تواند بسته یا باز باشد. صداهایی که این دسته از حروف تولید می‌کنند عبارتند از : کالما (k)، آنگا (g)، هارما (kh) و آنکا (gh). بعدها در سیستم‌هایی مثل نولدو صدای وابسته (ng) نیز به این دسته اضافه شد.

جهت اطلاعات بیشتر به مقاله «آموزش خواندن و نوشتن به تنگوار» مراجعه کنید.

درباره 3DMahdi