C

گذرگاه ارویی (مکان انتقام الداکار)

مکانی در سرزمین‌های پایین دست لوسارناخ جایی که جاده‌ی جنوبی که از سمت میناس تیریت به سمت پلارگیر ادامه می‌یابد از رودخانه ارویی عبور می‌کرد. در اینجا بود که در سال ۱۴۴۷ دوران سوم، نبرد سختی بین پادشاه معزول الداکار و کاستامیر غاصب روی داد. الداکار ده سال از دستگیر شدن فرار کرد و در نهایت توانست ارتشی فراهم کند و با کسی که تاج و تخت او را غصب کرده بود به جنگ بپردازد. الداکار پیروز و کاستامیر کشته شد اما پسرانش پس از طی طریق طولانی جاده‌ی جنوبی به پلارگیر فرار کرده و از آنجا به سمت اومبار در دور دست جنوب رفتند.

گذرگاه پوروس (گداری که به گوندور جنوبی منتهی میشد)

نقطه ای بر روی رودخانه پوروس که توسط جاده‌ی هاراد قطع می‌شد. این نقطه، مکان نبردی در اواخر دوران سوم بود که تورین دوم کارگزار گوندور و پادشاه فولک واین روهان، قوای هارادریم را شکست دادند.

چهارراه (محل تلاقی جاده ها در مرکز ایتیلین)

مکانی در سرزمین ایتیلین، جایی که جاده ی شمالی از سمت سرزمین هاراد، جاده ی شرقی -غربی از ازگیلیات تا میناس ایتیل (بعداً میناس مورگول) عبور می‌کند. اگرچه این محل در اصل توسط مردمان گوندور ساخته و نگهداری می‌شد اما چهارراه در زمان جنگ حلقه تحت کنترل سائورون بود.

کریسایگریم (سرزمین عقاب‌ها)

قلل بر افراشته در جنوب شهر پنهان گوندولین. در ارتفاعات آن آشیانه توروندور و عقاب‌هایش وجود داشت.

از قله‌های کریسایگریم، عقاب‌ها گاندولین را از خارج از آن، محافظت می‌کردند و بیشتر از یک بار از ارتفاعات غیر قابل دسترس آن خارج شده و در تاریخ سرزمین میانه ایفای نقش کردند. از این کوهستان بود که توروندور، بعد از سقوط فینگولفین برای حمله به مورگوت پایین آمد و پیکر فینگولفین را از چنگال گرگ‌های مورگوت نجات داد.

یادداشت:

  1. سرزمین عقاب‌ها به نظر نمی‌رسد که ترجمه تحت اللفظی باشد. ریشه الفی استفاده شده در کریسایگریم نامشخص است. بطور تحت الفظی به نظر می‌رسد که معنی آن چیزی در حدود «محل دره و قله» است و میدانیم که این منطقه دره‌های عمیق بسیار و پرتگاه‌های بلند داشت.

کریک هالو (روستایی در باک لند شمالی)

روستایی در قسمت شمالی باک لند. این روستا در دو و نیم مایلی شمال شرقی باکلبری و همچنین مشابه این فاصله را با جنوب روستای نیوبوری دارد. قابل توجه است که این روستا به پرچین بزرگ نزدیک است که باک لندی ها برای محافظت از خود در مقابل درختان عجیب و غریب جنگل قدیمی ساخته بودند.
کریک هالو نزدیک به مرز شرقی سرزمین هابیت هاست و این یکی از دلایلی بود که فرودو خانه ای در آنجا برای پوشش راز خروج خود از شایر، خرید. اگرچه فرودو و دوستانش تنها یک شب را در خانه جدید ماندند ولی فردگار بولگر آنجا ماند تا خروج فرودو را مخفی نگه دارد. این حیله و نیرنگ تقریباً خیلی خوب کار کرد، پنج روز بعد از خروج فرودو، سه سوار سیاه به خانه حمله کردند اما فردگار توانست زنگ هشدار را به صدا در آورد و سواران از آنجا دور شدند. بعد از آن در همان روز، گندالف در جستجوی فرودو به کریک هالو وارد شد اما متوجه شد که فرودو خانه جدید را ترک کرده است.
وقتی که مسافران از سرزمین‌های جنوبی برگشتند خانه کریک هالو فراموش نشده بود. آن‌ها زمانی را برای استراحت قبل از عزیمت به شایر در نظر گرفتند اما خراب کاری‌های شارکی به این برنامه پایان داد. بعد از نابودی شارکی، فرودو بگینز یکبار دیگر مالک بگ اند شد. همچنین توسط مالک آن، خانه کریک هالو بین مری برندی باک و پیپین توک تقسیم شد.
یادداشت ها:

  1. نام کریک هالو ممکن است تحت تأثیر نام‌های انگلیسی روستاها و شهرهای آغاز شده با کریک باشد. این ها از کلمات سلتیک (با در نظر گرفتن سنت نامگذاری سلتیک برندی باک ها) گرفته شده اند و به احتمال زیاد ریشه آن کروگ (crúg) است که به معنی پشته یا تپه است (ما می دانیم که کریک هالو در منطقه ای تپه ای واقع شده است.)
  2. مؤکدا، متن ارباب حلقه‌ها می‌گوید که تنها مری و پیپین برای مدتی در کریک هالو زندگی می‌کرده‌اند (بازگشت پادشاه، جلد ۹، بندرگاه های خاکستری). ولی این مطلقاً نمی‌گوید که آن‌ها خانه‌ی قدیمی فرودو را اشغال کردند اما در متن این بطور ضمنی تأیید می‌شود.