خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - بی‌رحم (لقبی برای کارادراس و سائورون)

بی‌رحم (لقبی برای کارادراس و سائورون)

لقبی باستانی که در کوهستان مه‌‌آلود به کارادراس داده شده و همچنین برای سائورون نیز استفاده می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید تیم برتون مشهور، برای اولین کار خود در یک پروژه سینمایی بر روی ...