خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نومه‌نوری (نامی برای زبان آدونایی)

نومه‌نوری (نامی برای زبان آدونایی)

نام ثانوی و کمتر رایج برای آدونایی، گفتار بومی مردمان نومه نور.

درباره 3DMahdi