آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاها، اقیانوس ها

دریاها، اقیانوس ها

بله‌گایر (دریای بزرگ)

دریای بزرگ، اقیانوس عظیمی بود که بین سرزمین‌های میانه در شرق و آمان در غرب قرار داشت و در دوران دوم جزیره سلطنتی نومه‌نور در قلب آن قرار داشت.

ادامه مطلب »

جزیره الدانا (تورفتگی بزرگی در غرب نومه‌نور)

خلیجی پهناور در قسمت جنوبی نومه‌نور که بین دماغه‎های آندوستار از جنوب هیارنوستار از شمال قرار دارد. این خلیج توسط رود نوندوینه تغذیه ‌می‌شود و وسعت دهانۀ آن بیش از صد مایل می‌باشد و با فاصله، طویل‌ترین خلیج در کرانه‌های نومه‌نور بوده است. از روزهای آغازین نومه‌نور، این خلیج همواره همدم و مونس الدار از اهالی تول اره‌سئا که در ...

ادامه مطلب »

خلیج الدامار (موطن تله‌ری در آمان)

خلیجی پهناور در سواحل آمان که بر کرانه‌های غربی دریای بزرگ قرار گرفته است.در اینجا آمده است که تول اره‌سئا (جزیره تنها) نهایتاً تحت کنترل قرار گرفت و سالهای زیادی تله‌ری در آنجا سکونت داشت. سرانجام اوسه آنها را از مناطق غیر بادخیز جزیره به سواحل خویش هدایت کرد و آنها در بندرگاه آلکوئالونده مسکن گزیدند. سالهای طولانی پس از ...

ادامه مطلب »

خلیج بل‌فالاس (خلیجی بزرگ در جنوب گوندور)

 یکی از خلیج‌های دریای بزرگ که در جنوب گوندور قرار داشت و آب‌هایش جزیره تول فالاس را دربرمی‌گرفت و رودخانه آندوین به آن جریان داشت.

ادامه مطلب »

خلیج بالار (خلیجی در مصب رود سیریون)

فرورفتگی اقیانوس بزرگ به سمت بلریاند که در آن جزیره کوچک بالار واقع بود و رود سیریون در آن جریان داشت. این خلیج سال‌ها پیش ازدوران اول، در جریان تحولات ناگهانی که پس از جنگ قدرت‌ها رخ داد، بوجود آمد. آنطور که گفته شده است یکی از بزرگ‌ترین خلیج‌های دریا در سواحل سرزمین میانه بوده است و در کرانه‌های شمالی ...

ادامه مطلب »