آخرین مقالات فرهنگنامه

E

اقوام مهتر (نژاد الف‌ها)

الف‌ها، اقوام مهتر از دو نژادی که به عنوان فرزندان ایلوواتار شناخته می‌شوند. آنها چندین هزار سال قبل از فرزندان جوانتر، انسان‌ها، بیدار شدند. حقیقت این که الف‌ها مدت‌‌‌ها قبل از انسان‌ها آمدند به آن‌‌‌ها القاب زیادی مانند «مهتر» برای استفاده می‌دهد، قسمتی از عبارت «اقوام مهتر»؛ آنها همچنین عموما به عنوان فرزندان مهتر، نژاد مهتر و مردم مهتر شناخته ...

ادامه مطلب »

روزگاران پیشین (روزهای باستانی سرزمین میانه)

زمان قبل از جنگ خشم (روزهای قبل از پایان دوران نخست). این واژه پس از دوران چهارم گاهی اوقات شامل دوران دوم و سوم نیز ‌می‌شد اما شکل صحیح آن تنها برای روزگار پیش از پایان دوران اول است.

ادامه مطلب »

الداریون (وارث آراگورن)

پسر آراگورن دوم، اله‌سار و آرون، ستاره شامگاهی؛ تقریباً هیچ چیز از زندگی او مشخص نیست اما او پس از مرگ پدرش در سال صد و بیست دوران چهارم، فرمانروای پادشاهی دوباره متحد شده گردید. برای چنین شخصیت مهمی تقریباً هیچ چیز از زندگی یا اعمالش شناخته شده نیست. تنها بخش قطعی در مورد او از پدرش نشأت می‌گیرد، نظری ...

ادامه مطلب »