آخرین مقالات فرهنگنامه

E

فیل‌‌‌ها (جانوران غول‌پیکر وحشی سرزمین‌‌‌های جنوبی)

در حالی که ما بسیاری از موجودات فیلم مانند عظیم مثل موماکیل را می‌‌‌شناسیم، کاملا مشخص نیست که تعداد کمتری از خویشاوندان آنها که امروزه هنوز شناخته می‌‌‌شوند، در سرزمین میانه وجود داشته باشند. با اشارۀ گندالف به آنها در کتاب هابیت، این احتمال وجود دارد که آنها دشت‌‌‌های گستردۀ هاراد (سرزمین‌‌‌های جنوبی) را با خویشاوندان غول پیکر خود تقسیم ...

ادامه مطلب »

النیا (روز ستارۀ الف‌ها)

اولین روز از هفتۀ شش روزۀ الف‌ها، اسمی که ترجمۀ آن از کوئنیا به معنای روز ستارگان است، که دنبالۀ آن به ترتیب عبارتند از: آناریا، ازیلیا، آلدویا، منلیا و والانیا، که یک هفتۀ شش روزۀ کامل را شامل می-شوند.  النیا در زبان‌‌‌های دیگر، نام‌‌‌های دیگری دارد: در سیندارین، اورگیلیون نامیده ‌می‌شود. نومه‌‌‌نوری‌‌‌ها آن را به سرزمین میانه منتقل کردند ...

ادامه مطلب »

النوه (محبوب ازدست‌رفته تورگون)

همسر تورگون و مادر ایدریل کله‌‌‌بریندال. او هنگام عبور از هلکاراکسه (یخ‌آسیاب) از دست رفت. در زمانی که نولدور به سرزمین میانه بازمی‌‌‌گشتند. یخ در زیر پای او و ایدریل می‌شکند و تورگون در راه نجات آنها خود عنقریب است که کشته شود و تنها می‌تواند ایدریل را نجات دهد.

ادامه مطلب »

النتیرمو (لقبی برای تار-منلدور اختربین)

لقبی که در جوانی به تار-منلدور داده شد که به معنای «اختربین» است. منلدور مجذوب حرکت‌‌‌های آسمان بود تا جایی که یک برج در میان زمین‌‌‌های مرتفع فوروستار (سرزمین‌‌‌های شمالی نومه‌نور) ساخت، تا بتواند مسائل مربوط به ستارگان را دنبال کند.

ادامه مطلب »