الف ها

موریکوئندی (الف‌های تاریک)

الف‌های تاریک الف‌هایی هستند که روشنایی دو درخت والینور را ندیده‌اند.که شامل آواری و ناندور و سیندار هستند. البته شاه تین‌گول شاه سیندار جزو الف‌های تاریک محسوب نمی‌شود زیرا قبلاً به والینور رفته بوده است.

ادامه مطلب »

میریل سرینده (مادر فئانور)

تاریخ: پیش از آغاز نخستین سال خورشیدی زیست و از میان رفت. قوم: نولدور معنا: گوهر-دخت لقب: سرینده همسر اول فینوه و مادر فئانور. تولد پسر نیرومندش، رمق و حیات بسیاری از او گرفت. چنان که به باغ‌های لورین رفت و درگذشت.

ادامه مطلب »

میرداین (گوهرسازان اره‌گیون)

صنعتگران اره‌گیون، شاگردان کله‌بریمور، پسر کوروفین بودند. آنان به نیرنگ سائورون گرفتار شدند و نادانسته او را در ساخت حلقه‌های قدرت یاری دادند‌.

ادامه مطلب »

خنیاگر (از عناوین دایرون از دوریات)

دایرون، ارشد عالمان دربار تین‌گول و مخترع خطوط رونی بود. وی همچنین بزرگ‌ترین نوازندگان شرق دریای بزرگ نام گرفته است. حتی برتر از ماگلور، پسر فئانور، و همین امر باعث شد او به لقب خنیاگر دست یابد. در سال‌های طولانی زیر نور ستارگان، در دوران اول، او آهنگ‌های رقص لوتین را می‌ساخت . همان کسی که دایرون در خفا دوستش ...

ادامه مطلب »

لومیون («پسر تاریک و روشن»)

ائول الف تاریک از روشنایی آفتاب بیزار بود. وی در دل سایه‌های جنگل نان الموت می‌زیست و فقط زیر ستارگان از تالارهایش خارج می‌شد. وقتی وی با آره‌دل گوندولینی ازدواج کرد، آره‌دل نیز به تبع آن زندگی در تاریکی‌ها و سایه‌ها را در پیش گرفت. وقتی آره‌دل پسری زایید، نامی در زبان ممنوع نولدور بر وی نهاد: لومیون، «پسر تاریک ...

ادامه مطلب »